Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola

Anteckningar från dialoger och synpunkter om vår framtida skola

Tack för alla synpunkter! Nedan kan du tal del av synpunkter som:

  1. antecknats under dialogsamtal med förtroendevalda
  2. lämnats i synpunktslådan som fanns på plats under dialogmöten
  3. lämnats in via formulär på sidan sandviken.se/framtidaskola

Du kan också ta del av svar och kommentarer om dialogmötena som lämnats in via en sms-enkät till dialogdeltagare, samt synpunkter som skickats till kommunen via e-post.

Anteckningar från medborgardialoger

Nedan kan du ta del av anteckningar från dialogmötena som skedde under 11 kvällar i maj på samtliga högstadieskolor i kommunen, samt vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum. Det finns anteckningar från alla kvällar, med undantag av den första kvällen den 7 maj på Norrsätraskolan.

Synpunkter som lämnats i synpunktslådan

Synpunktslådan fanns på plats under de första 9 dialogkvällarna, då informationen var på svenska.

Ta del av synpunkterna som lämnades i synpunktslådan mellan 7-23 majPDF (pdf, 320.5 kB)

Synpunkter via webbformulär

178 personer svarade på frågeställningarna i formuläret. Kränkande kommentarer och personuppgifter har tagits bort. Nedan kan du ta del av svaren som är uppdelade utifrån respektive frågeställning:

Synpunkter från dialogdeltagare via sms-enkät

Synpunkter har även lämnats in via en sms-enkät som skickades ut till dialogdeltagare efter varje dialogmöte. 107 personer (16,6 % av deltagarna) gav följande svar på enkäten:

Fråga 1 - Fick du ökad kunskap om läget inom skolformerna och de utmaningar som skolan står inför?

Jätteglad smiley

20,6 %

Glad smiley

48,6 %

Neutral smiley

21,5 %

Ledsen smiley

9,3 %

Fråga 2 - Hur tyckte du att mottagandet och upplägget var för kvällen?

Jätteglad smiley

26,2 %

Glad smiley

41,1 %

Neutral smiley

17,8 %

Ledsen smiley

15,0 %

Fråga 3 - Fick du möjlighet att säga din åsikt?

Jätteglad smiley

36,4 %

Glad smiley

43,0 %

Neutral smiley

14,0 %

Ledsen smiley

6,5 %

Svar och kommentarer som lämnades via sms-enkäten

Övriga synpunkter

Det har även inkommit synpunkter som skickats till kommunen via e-post:

Sidan uppdaterad: 2019-07-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se