Translate

Att arrangera - guide för dig som arrangör

Sandviken - Mycket på gång. Varje dag året runt!    
Evenemangsstaden Sandviken

I Sandviken med över 39 000 invånare finns rika möjligheter att anordna både stora och små evenemang. Här finns läget, kommunikationerna, kompetensen, publiken, de fantastiska miljöerna och arenorna.

Sandviken har en lång tradition av evenemang inom både sport och kultur. Här anordnas till exempel många festivaler, konserter, mässor och mängder av stora och små evenemang både inomhus och utomhus.

För att underlätta för dig som arrangör har Sandvikens kommun samlat information som kan vara nyttig en arrangörsguide. Här finner du länkar till information och kontaktpersoner för tillstånd inom de flesta områden som är viktiga. Du får också tips på scener och lokaler och mer som kan vara bra att tänka på för ett lyckat evenemang.

Guider för planering och genomförande

Här har vi samlat länkar till använbar information för dig som söker tips och inspiration för planering och genomförande av ett arrangemang.

Tänk på att även om en guide eller handbok har en särskild målgrupp kan det finnas många bra tips som gäller för alla slags evenemang.

Säkerhetsguide för evenemang

För att stödja dig som arrangör att minimera risken för olyckor har Myndigheten för samhällskydd och beredskap gett ut en säkerhetsguide som du kan ladda ner eller beställa.
Säkerhetsguide för evenemang - MSB.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrott

Riksidrottsförbundet har skapat en evenemangsguide som stöd i planering av idrottsevenemang - från förstudiearbete till utvärdering.
Centrum för idrottsevenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur

Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) har gjort en handbok som innehåller det mesta du behöver för att samordna ett musikarrangemang - konserter, klubbar, festivaler etc.
Arrangörshandboken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en checklista för dig som vill arrangera tillgängliga möten och konferenser.
Tillgängliga konferenser - MFD.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utopia är en ideell förening som tagit fram en handbok om att skapa kulturarrangemang tillgängliga för alla.
Utopia - såhär funkar det länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd och praktiska frågor vid arrangemang

Här hittar du information om vart du kan vända dig för att söka tillstånd för ditt evenemang och få svar på olika praktiska frågor. Tänk på att vissa tillstånd tar längre tid att handlägga. Det kan därför vara bra att ta kontakt i god tid före evenemanget för information om handläggningstid.

Tillstånd för plats, offentlig tillställning, demonstrationer och fyrverkerier

Polismyndigheten utfärdar tillstånd till allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, upplåtelse av offentlig plats, demonstrationer och fyrverkerier.

Mat, dryck, sanitet och buller

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utfärdar tillstånd för arrangemang där mat och dryck tillagas och/eller serveras. Ta även kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen om ditt arrangemang kan medföra höga bullernivåer eller ifall det finns behov av sanitära anordningar. Även evenemang där djur förevisas kan i vissa fall krävas tillstånd.

Tänk på att ansökningar och anmälningar måste komma in till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före evenemanget, i regel minst sex veckor.
Miljö, hälsa och livsmedel 

Alkoholservering

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.   

Tillståndsenheten på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen besvarar frågor om serveringstillstånd.
Information om serveringstillstånd

Lotterier

Det krävs tillstånd för att ordna lotterier. Ett lotteri är ett spel där det är slumpen som avgör om man vinner eller inte. Exempel är traditionella papperslotter, digitala lotter, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

En privatperson eller ett företag får i princip aldrig anordna ett lotteri, då det för tillstånd krävs att det är fråga om en svensk juridisk person, som är en ideell förening och som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.

Bygglov

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utfärdar tillstånd när delar av evenemanget är byggnadslovspliktigt. Ta kontakt för att höra om arrangemanget kräver bygglov.
Bygglov och anmälan av byggåtgärder

Avfallshantering

Frågor om avfallshantering kan ställas till Gästrike Återvinnare.
Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning och tillfällig anslutning

Bokningscentralen sköter bokning av plats och el, utom vissa undantag. Bokningscentralen

Torghandel

Ta kontakt med Tekniska kontoret för frågor som rör torghandel. Torghandel

Allmänna kommunikationer och trafik

Vid större arrangemang är det lämpligt att undersöka möjligheter att förstärka vissa bussturer i anslutning till arrangemangets inledning och slut.

Kontakta i första hand Samhällsbyggnadsförvaltningen för hjälp och råd gällande trafik.

Ta även kontakt med X-trafik vid exempelvis demonstrationer, festivaler, konserter och annan verksamhet som inverkar på busstrafiken.

Tävlingar

Länsstyrelsen ger tillstånd till tävling med fordon på väg, till kampsportsmatcher, till bingospel och i vissa fall till lotterier.
Länsstyrelsen - Spel och sportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskydd

För allmänna tillställningar både utomhus och inomhus är brandskyddet av största vikt. Kontrollera lokalens brandskydd, utrymningsvägar, samt det maximala antal personer som får vistas i lokalerna. I vissa fall måste du kontakta Räddningtjänsten i förväg.

Om ni ska övernatta i en lokal ska detta anmälas till Gästrike Räddningstjänst.

Framförande av musik - upphovsrätt

Vid offentligt framförande av musik kan det krävas tillstånd av Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM. Telefon 08-783 88 00, info@stim.se, www.stim.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arenor, lokaler och övriga anläggningar

Idrottsbokning

Genom idrottsbokningen i Sandvikens Kommun kan ni boka kommunala lokaler, hallar och planer. Kontakta även idrottsbokningen om ni planerar träningsläger med övernattning i skollokaler eller hallar.

Lokaler uthyres till föreningar, företag och privatpersoner i slutna sällskap som godkännes av Kommunen. Lokaler hyrs inte ut till organisationer eller privatpersoner som uttalat motverkar demokratiska värden.

Uthyrning sker endast till myndig person. Idrottsbokningens telefontider är vardagar mellan kl.8.00-12.00 - 13.00-16.00. Dag före röd dag stänger vi kl.12.00. E-post: idrottsbokning@sandviken.se

Här kan du söka och skicka in bokningsförfrågan direkt i vårt bokningssystem:

Göransson Arena och Jernvallen

Göransson Arena är en så kallad multiarena och är unik i sitt slag vad gäller storlek, utformning och möjlighet till olika evenemang och möten inom idrott, kultur och näringsliv. Arenan används för föreningars elitverksamhet samt en mängd kulturella ändamål som konserter, konstutställningar, mässor samt konferenser och andra arrangemang av olika föreningar, företag och organisationer.

Sporthallar, 2 hallar 38 x 40 meter, gym, bowling. Ishockeyhall, sköts av Sandvikens Ishockeyklubb. Bandyanläggning, konstfrusen. Fotbollsplaner, 4 st gräs varav en är uppvärmt konstgräs.

Adress: Sätragatan 21, Sandviken
Tel: 026-241381, 026-241108
Hemsida: Göransson Arenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bessemerhallen

Bessemerhallen är en inomhushall i Stadsparken.
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BJ-Arena

Friidrottsarena med 8 allvädersbanor. Anläggningen sköts av Högbo GIF .
Kontaktpersoner: Glenn Johansson 070-562 01 06,
Stefan Ruumensaari 070-209 2737
Adress: Västerled, Björksätra
Information om BJ Arena
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Björksätraskolans gymnastiksal

Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hammarskolans idrottshall

Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järbo IP

Anläggningen sköts av Järbo Föreningsallians
Fotboll, 1 st 100 x 60 gräs- och 1 st grusfotbollsplan, elljusspår och skidspår.
Adress: Järbo IF, Gullheden 5, JÄRBO,
Tel: 0290-710 17, Fax: 0290-712 38
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnastikens hus och Gymmix Center

Anläggningarna sköts av Sandvikens Gymnastikavdelningar
Adress Gymnastikens hus: Söderskolan, Björksätra Mitt, Sandviken.
Adress Gymmix center: Jernvallen, Sätragatan 21, Sandviken
Tel kansli: 026-27 23 01
Information och bokninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungsgårdens IP och sporthall

Idrottsanläggning. Anläggningen sköts av Kungsgården Sportklubb. Evenemangshall, 13x20 m. Elljusspår. Fotbollsplaner, 1 st 100x60 gräs, 1 st 60x40 gräs. Sporthallen bokas på telefonnummer nedan.
Adress: Hillstavägen 10, KUNGSGÅRDEN,
Tel:  0290-373 75, Fax: 0290-373 31
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Murgårdsskolans idrottshall

Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrsätra tennishall

Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrsätraskolans idrottshall

Fotbollsplaner och idrottshall
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens Squashhall

Adress: Iogt-Nto-Huset, Seegatan 8A, 811 33 Sandviken
Tel: 026-270208
IOGT huset Sandvikenlänk till annan webbplats

Smassensskolans idrottshall

Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sollidens idrottsplats Österfärnebo

Idrottsanläggning. Fotbollsplaner, 2 st 100x60 gräs, 1 st 100x60 grus. Elljusspår 2,5 km samt två motionsslingor om 5 respektive 10 km. Anläggningen sköts av Österfärnebo IF.
Adress: Berreksvägen 1, Österfärnebo
Tel: 0291-203 20, Fax: 0291-203 20
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storvik IP och Parkhallen

Idrottsanläggning. Fotboll, 1 st 100 x 60 gräs-, 1 st grusfotbollsplan. Ellljusspår 15, 10,5 km. Skidstadion. Orientering. Evenemangshall, inomhushall för idrott, dans eller privata arrangemang. Bokningar Parkhallen och planer, tel: 0290 - 103 40.
Adress:  Box 56,  STORVIK,
Tel: 0290-103 40, Fax: 0290-323 40
Anläggningen sköts av Storviks Idrottsförening.
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderskolans idrottshall

Inomhushall i bostadsområdet Björksätra.
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Björksätra fotbollsplan

Omklädningsrum i Föreningshuset, Västerled 142, Sandviken
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tallhallen

Inomhushall.
Vägbeskrivning: Hallen ligger bredvid Österfärnebo skola, längs väg 272, med busshållplats intill där linje 47 passerar.
Bokas på Bokningscentralen
www.osterfarnebo.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vallhovskolans idrottshall

Fotbollsplaner och idrottshall.
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsunda IP

Idrottsanläggning. Fotbollsplaner, 2 st 100x60 gräs. Elljusspår 2,5 km. Skidspår på vintern. Mindre evenemangshall, orientering. Anläggningen sköts av Årsunda IF.
Adress: Främlingshemsvägen 21,  Årsunda
Tel: 026-29 00 96, Fax: 026-29 00 95
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsunda gymnastiksal

Storsjövägen 3, Årsunda
Bokas på Bokningscentralen

Åshammars Sporthall

Hall för gymnastik, volleyboll, innebandy, handboll, tennis. Åshammarshallen har även 3 badmintonbanor, 1 basketplan. Längd 38 m, bredd 18,3 m, plastgolv.
Bokas på Bokningscentralen

Åshammars IP

Fotbollsplaner, 2 st 100x60 gräs, elljusspår och skidspår. Anläggningen sköts av Åshammars IF.
Adress: Alsjöbäcksvägen 8,  ÅSHAMMAR,
Tel: 0290-503 23, Fax: 0290-503 23
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österfärnebo Idrottshall, Tallhallen.

Den har utrustning och linjering för sex bollsporter, innebandy, handboll, tennis, badminton, volleyboll och basket.
Vägbeskrivning:
Hallen ligger bredvid skolan på Framnäsgatan 16, Österfärnebo.
Bokas på Bokningscentralen
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gysinge tennisbanor

Två fina grusbanor i Bruksmiljö. Bredvid kanalen.
Tel: 070-536 99 60
www.svenskalag.se/fernebootklänk till annan webbplats

Högbo Bruk

Friluftsområde, vandringsleder och spårcentral med konstgjorda skidspår. Skidskytteanläggning. Golfbana 36 hål.
Hotell och vandrarhem
Högbo Bruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyttebanor

Sandvikens Skyttegille

Anläggning för både luftgevär och skarpskjutning.
Hemsida: www.sandvikensskyttegille.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Sandvikens Pistolskytteklubb

Pistolskytteanläggning, Stigen                       
Hemsida: www.sandvikenspsk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens Jaktskytteklubb

Hemsida: www4.idrottonline.se/SandvikensJSK-Skyttesportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Motorsportarenor

AMF Årsunda

Motorstadion: Enduro, motionscross, ungdomscross, folkrace, rally och minibilar.
Hemsida: www.amfarsunda.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gestrike Racing Team

Motorstadion, Kyrkberget Storvik
Hemsida: www.gestrikert.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järbo Motorklubb

Backanläggning i Kungsberget
Hemsida: www.jarbomk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Scener och bibliotek  

Bibliotek

Flera bibliotek erbjuder möjligheter för utställningar och programverksamhet.
Sandvikens folkbibliotek 


Parkbadet, Äventyrsbad

Tel: 026-24 15 60
Parkbadet

Scenvagnen

Finns hos Gävle kommun,
Tel: 026-179708

Scen, utanför Kulturcentrums entré

Plats för uppträdanden utomhus mellan Kulturcentrums entré och Jansasparken.
Bokas och frågor bokningscentralen  

Scen, bärbar

25 scendelar á 2x1 m , tot 50 m² , höjd 90 cm.
Bokas på bokningscentralen  

Stadsparken

Stort parkområde i centrala Sandviken.
Utomhusscén. Cirkusplats.
Bokas och frågor på bokningscentralen  

Valhalla

Kulturhus som sköts av PRO
Teater, dans och övriga arrangemang.
Bokas hos PRO, 026-27 07 09, Fax: 026-25 36 44
E-post: pro.sandviken@telia.com

Alberts Hall, Drömfabriken

Kulturhus som drivs av kooperativet Drömfabriken Ek.För.
Tel. 026-25 04 94
www.dromfabriken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyran

Bro Manskörs Kulturhus i Storvik
Evenemangsalar, 1 st där 345 sittande ryms och en mindre.
Adress: Gruvgatan 4, 812 30 Storvik
www.bromanskor.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IOGT/NTO Nya bruket

Evenemanghall, mindre
Nya Bruket, centrala Sandviken
Hemsida: www.iogt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens Folkets Hus Konferens & Nöje

Sandvikens Folkets Hus är en stor konferens- och kulturanläggning i Sandvikens tätort.
Hemsida: www.sandviken.fh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Folkets Hus i Järbo

Evenemangshall
Hemsida: Järbo Folkets huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hotell- och konferensmöjligheter

Söker du konferens och övernattningsmöjligheter i Sandvikens kommun finns dessa samlade under visitsandviken.se

Ansök om evenemangsstöd

Planerar du ett arrangemang i Sandvikens kommun kan du söka stöd från Föreningsenheten, turismenheten och Informationskontoret för att skapa bästa möjliga arrangemang.

Använd vår e-tjänst för att söka evenemangsstöd. Du kommer sedan att bli kontaktad för fortsatt dialog.

Checklista för arrangörer

Vi har sammanställt några punkter nedan som kan vara bra att gå igenom vid planering av ett evenemang.

Inför evenemanget

 • Vilken målgrupp vänder vi oss till
 • Personal/organisationsplan/ansvarsfördelning
 • Tidsplan
 • Budget - utgifter, värsta och bästa scenariot
 • Biljettförsäljning
 • Marknadsföring — press
 • Sponsorer
 • Plats - Hur stor yta behövs?
 • Tid för uppbyggnad
 • El, vatten, avlopp
 • Staket, kravall, inhägnad
 • Parkering
 • Toaletter
 • Scen/tält/stolar/bänkar
 • Teknik — ljud/ljus, tekniker, backline m.m
 • Gör en riskanalys
 • Karta/ritning av plats med scen, tält, in/utgångar
 • Brandskydd
 • Säkerhet. Kräver evenemanget vakter?
 • Försäkringar
 • Behövs fler tillstånd?
 • Eventuella artistkontakt, kontraktsskrivning
 • Logi

Efter evenemanget

 • Städning/återställande
 • Besiktning
 • Utvärdering
 • Dokumentation
 • Ekonomi/redovisning

Marknadsföring av evenemanget

Evenemangskalender

Du som är arrangör kan skicka in tips om ditt evenemang till evenemangskalendern på visitsandviken.se. Information om evenemanget visas då även i samverkande evenemangskalendrar i länet.
Skicka in tips till evenemangskalendern

Informationstavla vid E16

Vid E16 öster och väster om Sandviken finns en informationstavla som ägs av Sandvikens Kommun.
Skicka in tips om information till Informationstavla E16

Lokalpress

Du kan också annonsera i lokaltidningarna

Övrigt

Tänk på att använda egna kontakter och de kanaler som du har tillgång till, exempelvis sociala medier

Gitarr
Drömfesten
Arrangemang

Sidan uppdaterad: 2018-12-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se