Translate

Digitala informationstavlor vid väg E16 och väg 272 (mot Ockelbo)

Sandvikens Kommun har två digitala informationstavlor placerade vid väg E16, öster och väster om Sandviken. Kommunen har även två digitala informationstavlor placerade efter väg 272 vid Sandbacka Park, mot Ockelbo. Informationstavlorna används för att presentera aktuella evenemang och händelser i kommunen som är av stort allmänintresse samt budskap som stärker varumärket Sandviken. Informationen ska vara i enlighet med kommunens Vision 2025.

Tipsa om evenemang

För att synas på informationsskärmarna måste evenemang vara upplagt i evenemangs­kalendern på sandviken.se. Marknadsföring efter E16 och vid Sandbacka Park ska ses som ett komplement till annan marknadsföring av evenemang. Mer om hur du lägger in evenemang i evenemangskalendern.

Om du vill tipsa om ett evenemang var ute i god tid, senast 6 veckor i förväg. Observera att alla förslag inte kommer visas på tavlorna. Sandvikens Kommuns turismchef samt informationschef ansvarar för schemaläggning och vilka budskap som ska visas.

Observera att även om evenemanget planeras in i kalendern finns det ingen garanti för att det kommer att visas på skärmarna om det kommer andra evenemang med större dignitet eller det behövs spridning av viktig samhällsinformation.

Utformning och material

Vi tar gärna emot förslag på utformning men vi sätter ihop den färdiga bilden som visas. Det gör att du behöver skicka alla texter, bilder med mera som en zip-fil eller som separata filer.

 • Kortfattade budskap – till exempel ”Barnfestival 29-30 maj Högbo Bruk”. Tänk på datum, plats och namn på evenemanget.
 • Vid egna bilder tänk på tydlig typografi (utformning), texten måste ligga horisontellt, inte vertikalt. All text/bokstäver/typsnitt (inklusive i logotyper) ska ha en minsta höjd av 26px i relation till den färdiga bildens höjd 250px.
 • Ordet Sandviken behöver inte stå i bilden då det står fast ovanför skylten.
 • Högst en logotyp får finnas i bilden.
 • Tänk gärna på OLIKA storlekar på texter/bilder. Vad är det den stora texten/bilden som bilisten ska se på långt håll ska kommunicera. Vad uppfattas efter den och vad hinner sedan bilisten uppfatta innan hen passerat skylten.
 • Webbadresser bör inte användas.
 • Bakgrundsbild/färg – bakgrunden får INTE VARA VIT eller ha för stora ljusa partier.
 • Ej rörliga bilder.
 • Bilder ska ha minst 72 dpi i upplösning.
 • Bildens storlek ska vara 432x250 px.
 • De bilder som skickas in ska vara fria att använda utan att ange fotografens namn och bilderna ska vara fria från inlagd text.
 • Skicka filer i följande format:
  • Format på bilder och eventuella logotyper: PSD, TIFF, JPG, PNG, AI och EPS.
  • Eget förslag till utformning av bild ska vara i formatet JPG i storleken 432x250 px.

Skicka in material

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter

Uppgifter för evenemanget
Fil 1

Sidan uppdaterad: 2018-12-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se