Sök evenemangsstöd

Här kan du som planerar ett arrangemang i Sandvikens kommun söka stöd från Turismenheten.

Turismenheten ger stöd till evenemang som kan medverka till att skapa en positiv bild av varumärket "Sandviken" bland kommunens egna innevånare samt för övriga medborgare.

Stöd kan även ges när evenemanget synliggör turismen som näring, och när evenemanget bedöms kunna öka antalet besökare till Sandviken.

Förutom ekonomiskt stöd kan Turismenheten tillhandahålla broschyrmaterial om kommunen enligt arrangörens önskemål, ta med information om evenemanget i trycksaker, hjälpa till med exponering på informationstavlor vid E16 med mera.

Mer information

Eva Hofstrand, Turismchef
eva.hofstrand@sandviken.se, 026-24 00 00

Ansök om evenemangsstödAnge målgrupp, ekonomi, tid, plats, övrig finansiering m.m. samt det stöd som önskas.