Translate

Tillstånd och praktiska frågor vid arrangemang

Här hittar du information om vart du kan vända dig för att söka tillstånd för ditt evenemang och få svar på olika praktiska frågor.

Tillstånd för plats, offentlig tillställning, demonstrationer och fyrverkerier

Polismyndigheten utfärdar tillstånd till allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, upplåtelse av offentlig plats, demonstrationer och fyrverkerier.

Mat, dryck, sanitet och buller

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utfärdar tillstånd för arrangemang där mat och dryck tillagas och/eller serveras. Ta även kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen om ditt arrangemang kan medföra höga bullernivåer eller ifall det finns behov av sanitära anordningar. Även evenemang där djur förevisas kan i vissa fall krävas tillstånd.

Tänk på att ansökningar och anmälningar måste komma in till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före evenemanget, i regel minst sex veckor.
Miljö, hälsa och livsmedel 

Alkoholservering

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.   

Tillståndsenheten på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen besvarar frågor om serveringstillstånd.
Information om serveringstillstånd

Lotterier

Det krävs tillstånd för att ordna lotterier. Ett lotteri är ett spel där det är slumpen som avgör om man vinner eller inte. Exempel är traditionella papperslotter, digitala lotter, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

Bygglov

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utfärdar tillstånd när delar av evenemanget är byggnadslovspliktigt. Ta kontakt för att höra om arrangemanget kräver bygglov.
Bygglov

Avfallshantering

Frågor om avfallshantering kan ställas till Gästrike Återvinnare.
Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning och tillfällig anslutning

Bokningscentralen sköter bokning av plats och el, utom vissa undantag. Bokningscentralen

Säkerhetsguide för evenemang

För att stödja dig som arrangör att minimera risken för olyckor har Myndigheten för samhällskydd och beredskap gett ut en säkerhetsguide som du kan ladda ner eller beställa.
Säkerhetsguide - MSB.selänk till annan webbplats

Torghandel

Ta kontakt med Tekniska kontoret för frågor som rör torghandel. Torghandel

Allmänna Kommunikationer och Trafik

Vid större arrangemang är det lämpligt att undersöka möjligheter att förstärka vissa bussturer i anslutning till arrangemangets inledning och slut.

Kontakta i första hand Samhällsbyggnadsförvaltningen för hjälp och råd gällande trafik.

Ta även kontakt med X-trafik vid exempelvis demonstrationer, festivaler, konserter och annan verksamhet som inverkar på busstrafiken.

Tävlingar

Länsstyrelsen ger tillstånd till tävling med fordon på väg, till kampsportsmatcher, till bingospel och i vissa fall till lotterier.
Länsstyrelsen - Spel och sportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskydd

För allmänna tillställningar både utomhus och inomhus är brandskyddet av största vikt. Kontrollera lokalens brandskydd, utrymningsvägar, samt det maximala antal personer som får vistas i lokalerna. I vissa fall måste du kontakta Räddningtjänsten i förväg.

Tänk på att vissa tillstånd tar längre tid att handlägga. Det kan därför vara bra att ta kontakt i god tid före evenemanget för information om handläggningstid.

Sidan uppdaterad: 2018-06-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se