Translate

Storsjön genom tiderna

Storsjön räknas som en av landets allra bästa sjöar för gösfiske, men här kan du även fiska abborre, björkna, braxen och gädda. För Sandvikenborna har sjön alltid varit viktig, inte bara för föda, utan även som rekreation och transport. Bosse Hedblom, arkivarie på Sandvikens kommun har mycket att berätta om Storsjön genom tiderna; till exempel att området kring Storsjön bestod av tjocka sandlager för omkring 1500 miljoner år sedan och vi hade omfattande vulkanisk aktivitet för omkring 1200 miljoner år sedan.

Vilka spår ser vi efter istiden idag?

Den vackra Gävlesandstenen i Storsjöområdet härstammar från denna tid och genom vulkanisk aktivitet säckade berggrunden ihop och bildade bland annat Storsjön, Gavleån och Gävlebukten. Gävlesandsten från Storsjöområdet har använts på många platser - bland annat i portalen på Nordiska museet i Stockholm, till Storkyrkan i Stockholm och pelarna utanför Sandvik Material Technology’s huvudkontor i Sandviken. Historiskt tillverkade man även stora mängder kvarnsten av Gävlesandsten som såldes i Mellansverige och inom Östersjöområdet. Stugägare ute på öarna kan fortfarande hitta kvarlämnade kvarnstensämnen.

Hur har transporterna sett ut genom åren?

Storsjön har varit oerhört viktig för bygdens transporter; här gick vintervägar över sjön och under sommarhalvåret roddes bland annat stångjärn från Gavelhyttan till Forsbacka. Nu för tiden möter man inte så många järnroddare. På 1850-talet började ångbåtstrafiken. Den första Emma-båten kom till Sandviken 1876 och döptes efter Anders Henrik Göranssons hustru, Emma Sebardt. Emma II tog över 1904 och trafikerade Storsjön enligt turlista. En viktig milstolpe för transporterna på Storsjön var bygget av vägen från Sandviken till Årsunda 1921–23.

Den byggdes delvis över den befintliga rullstensåsen som ett statligt arbetsmarknadsprojekt och förenklade transporterna söderut.

Finns det verkligen 365 öar i Storsjön?

Man hör ofta att Storsjön har lika många öar som dagarna i året, men det stämmer inte riktigt. Vi har många öar, framför allt på den östra sidan, men omkring 180 öar är en mer realistisk siffra.

Hur skulle du beskriva storsjön som rekreationsplats genom tiderna?

Ja, från början var fiske inte rekreation utan oerhört viktigt som levebröd. Storsjön har faktiskt haft flera yrkesfiskare; bland annat byggde Sandvik fiskarbostället Kråknäs vid Jädraåns utlopp i Storsjön. Vi har även familjen Bång ute på Vedön som flyttade till Lövåsen 1909 till den del som vi idag kallar Bångs. Ortnamnet Bångs kommer alltså från fiskarsläkten Bång och gården de bodde på. Idag är Sandvikens segelsällskap som äger Bångs.

Båtliv, fritidsfiske, sommarstugeboendet och bad kanske är de viktigaste rekreationsformerna runt Storsjön. I början byggdes sommarstugor av drivved, packlårar från järnverket och sådant som fanns till hands, men idag blir det allt fler permanentboenden vid Storsjöns stränder. Sandvikens Segelsällskap bildades 1913 och fick då i uppdrag att ta hand om den befintliga småbåtshamnen som låg inne på nuvarande industriområdet. Den fick sedan utrymmas när järnverket expanderade. Idag finns det flera båthamnar. Det finns förstås också många fina stränder och idag ser man allehanda farkoster på sjön – allt från ståtliga segelbåtar och fiskebåtar till vattenskotrar och kanoter.

Badgäster i Storsjön

När sjön ligger spegelblank är det många som packar matsäck och ger sig ut på långfärdsskridskor, skoter, isjakt eller bara borrar ett hål och sätter sig och fiskar. Årsunda IF plogar varje år upp en skridskobana mellan Årsunda och Hedåsen som är 15 kilometer lång.

Emmabåten med passagerare

Sidan uppdaterad: 2018-06-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se