Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Yrkesutbildningar

På CVL har vi flera yrkesutbildningar på gymnasial nivå och ett samarbete med våra grannkommuner Hofors och Gävle. Vi erbjuder även yrkeshögskoleutbildningar.

Vårdutbildningar

Är du pigg och glad, tycker du om att röra dig och vara aktiv? Vill du vara den människa som gör skillnad för andra? Då har vi något för dig!

Att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg innebär att du har ett viktigt yrke. Du har möjlighet att göra stor skillnad för andra människor och du får möjlighet att hjälpa den som behöver hjälp.

CVL är ansluten till Vård- och omsorgscollege. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege och CVL. Utbildningen är på 1500 poäng. De första 900 poängen är gemensamma, alla läser samma kurser. Utöver det ingår valbara fördjupningskurser på 400 poäng samt ett gymnasiearbete. Svenska 1 och samhällskunskap 1a1 ingår också i utbildningen.

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning som startar två gånger per år, i augusti och i januari. Man kan ansöka till utbildningen på heltid, tre terminer, eller på deltid, fyra till fem terminer. Om du redan har läst vissa vårdkurser kan du ansöka om individuell studiegång. Kurserna i steg 3 söks som fristående kurser. Där har man flera olika kurser att välja mellan beroende på vilken yrkesutgång man vill inrikta sig mot.

Du ansöker i webbansökan. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Vård- och omsorg andraspråk

Vård andraspråk är en förberedande vårdutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen startar en gång per år. Du börjar med att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, 400 poäng, och Vård grundläggande, 400 poäng, under ett år. Efter det kan du söka till vårdutbildningen. Den är på 1500 poäng och tar fyra terminer. Förkunskapskrav: Sfi D.

Du ansöker i webbansökan. I samband med antagningen kommer du att bli kallad till intervju. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fördjupnings­kurser - inriktningar

I steg 3 väljer du fördjupningskurser utifrån ditt intresse.

Akutsjukvård* / 200 p / Sandviken
Gymnasiearbete / 100 p / Sandviken
Hemsjukvård / 100 p / Älvkarleby
Medicin 2 / 100 p / Sandviken
Palliativ vård / 100 p / Gävle
Psykiatri 2* / 200 p / Gävle
Specialpedagogik 2 / 100 p / Älvkarleby
Vårdpedagogik och handledning / 100 p / Gävle
Vård och omsorg vid demenssjukdomar / 100 p / Älvkarleby
Äldres hälsa och livskvalitet* / 200 p / Gävle

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Kockutbildning

Att arbeta som kock är ett kreativt och spännande yrke som passar dig som gillar högt arbetstempo och att samarbeta med andra. I utbildningen kommer du lära dig att planera, komponera och tillaga mat i såväl kall- som varmkök. Utöver detta får du lära dig livsmedelshygien och näringslära. Teori och praktik varvas i utbildningen. Den största delen av utbildningen sker på plats på Sandvikens restaurangskola, men självstudier förekommer också.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor
Utbildningsstart: Beräknad till augusti 2018
Sista ansökningsdag: Beräknad till juni 2018
Utbildningsplats: Sandvikens Restaurangskola
Kontakt: Carina Wall 026-24 04 67 eller studie- och yrkesvägledningen
026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du på sidan Ansökan.

Byggutbildning

För dig som gillar att arbeta praktiskt har vi en byggutbildning. Utbildningen ger dig möjlighet att utbilda dig inom bygg, med inriktning betong, murare eller träarbete. Utbildning sker inom aktuella tekniker som används inom byggbranschen idag. Det ingår också en hel del teori, särskilt i utbildningens inledning. Du får bl a lära dig konstruktion och hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. För elever med annat modersmål än svenska erbjuds språkstödjande orienteringskurser.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1200 gymnasiepoäng exklusive orienteringskurs och gymnasiearbete.
Utbildningsstart: 5 februari
Sista ansökningsdag: 15 januari
Utbildningsanordnare: CVL Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

Barnskötar­utbildning

I utbildningen till barnskötare lär du dig hur man arbetar i förskolan idag. I kurserna ingår bland annat hur man kan kommunicera med barn och vuxna. Du lär dig olika teorier om barns utveckling, pedagogiskt arbete och hur människor lever i olika delar av världen. Du kommer också att lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta med dem för att de ska utvecklas. Du kommer att avsluta din utbildning med att göra ett gymnasiearbete där du visar att du fått de kunskaper du behöver för att arbeta i förskolan. Utbildningen innehåller praktik.

Förkunskaper: Grundskola med godkända kunskaper i Svenska/ Svenska som andraspråk och Matematik eller motsvarande.
Omfattning: Heltidsstudier, 50 veckor. 1000 gymnasiepoäng
Utbildningsstart: 22 januari 2018
Sista ansökningsdag: 30 november 2017
Utbildningsanordnare: CVL Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betyg och personligt brev. Blanketten finns på sidan Ansökan

Verkstadstekniker

På CVL kan du läsa till verkstadstekniker. Utbildningen innehåller moment i matematik, ritningsläsning, mätteknik, materiallära och olika tillverkningsmetoder. Du lär dig grunderna i manuell skärande bearbetning i svarvning, fräsning och slipning och fortsätter sedan med bearbetning i 2- till 5-axliga CNC-maskiner. Det ingår även utbildning i robotteknik samt CAD och CAM-programmering. Du får följa hela produktionskedjan och du får även lära dig hur du planerar när det gäller ekonomi, kvalitet och miljö. Du får också kunskap om arbetsmiljö och standarder. Att arbeta som verkstadstekniker passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning. I slutet av utbildningen har du möjlighet att göra praktik (APL) på ett företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: Beräknad till 2018-02-19
Sista ansökningsdag: 2018-02-05
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du på sidan Ansökan

Verkstads­förberedande utbildning

Verkstadsförberedande utbildning är en förberedande verkstadsutbildning för andraspråkstalare. Utbildningen är anpassad för att ge dig tillräckliga kunskaper i svenska, matematik och grundläggande teknik, för att klara vidare studier på yrkesgymnasium.

Förkunskaper: Sfi kurs D och Matematik grund eller motsvarande
Omfattning: Heltidsstudier, 52 veckor
Utbildningsstart: 1 februari 2018
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: 026-24 10 39 eller studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för att få hjälp att göra en ansökan. Till ansökan ska du bifoga eventuella betyg samt ett personligt brev där du berättar varför du vill läsa utbildningen. Beskriv också dina tidigare kunskaper och erfarenheter av industri- och verkstadsteknik, matematik, datorvana och eventuellt programmering. Inför ansökan genomförs intervjuer och du genomgår ett kunskapstest i matematik.

IT-utvecklare

Utbildningen ger dig kunskaper som innebär att du kan jobba som IT- och nätverksutvecklare, webbdesigner eller med IT-support. I utbildningen lär du dig också att skapa appar. Du får även betyg i kurser som kan ingå i en gymnasieexamen och kan ge behörighet till vidarestudier på högskola/universitet. Undervisningen sker genom lektioner med praktiska tillämpningar samt en del praktik (APL) på företag.

Förkunskaper: Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A och Matematik 1/A
Omfattning: 1200 poäng
Utbildningens längd: 50 veckor på heltid
Utbildningsstart: 15 januari 2018
Sista ansökningsdag: 12 december 2017
Utbildningsplats: Sandbacka Park, Sandviken
Kontakt: Studie- och yrkesvägledningen 026-24 15 42
Ansökan: Du ansöker genom att lämna in en ansökningsblankett.
Blanketten hittar du på sidan Ansökan

Kvalificerad automations­tekniker

Kvalificerad automationstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri. Du får arbeta med PLC-programmering, kommunikationsmöjligheter, elkonstruktion, reglerteknik och robotteknik. Kvalificerad automationstekniker passar dig som är intresserad av den senaste tekniken och gillar att lösa problem. Utbildningen kombinerar teori och praktik och du avslutar utbildningen med att vara på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk utbildning.
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: 2018-09-03
Sista ansökningsdag: 2018-05-18
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se


Ansökan: Du ansöker via en extern webbplats i Ansökan.

Utbildnings­innehåll

En Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba med utmanande arbetsuppgifter

Den studerande lär sig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri.

Som kvalificerad automationstekniker kan du bland annat arbeta som:

 • Processutvecklare
 • Underhållselektriker
 • Elkonstruktör
 • PLC-programmerare
 • Områdesansvrig elektriker*
 • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

*För att få ut Allmän behörighet krävs att Elsäkerhetsverkets krav på arbetslivserfarenhet är uppfyllt. Ansökan görs till Elsäkerhetsverket.

Utbildningen Kvalificerad automationstekniker ger kunskap inom automationssystem inom områden som funktion, programmeringsspråk, kommunikationsmöjligheter och gränssnitt mot processen. Däribland ingår elinstallation, elkonstruktion, PLC-programmering, reglerteknik och robotteknik. Dessutom ger utbildningen kunskap i produktionsprocesser, projektledning, lean production, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och kommunikation. ​

95 yhp grundläggande kurser

De grundläggande kurserna som läses gemensamt med Kvalificerad verkstadstekniker ger förståelse för produktionsprocesser och flöden inom tillverkningsindustrin, med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbar utveckling. Dessutom ingår kurser i matematik, ledarskap och projektkunskap.​

185 yhp Yrkesspecifik fördjupning

Fördjupningskurserna inom automation innehåller PLC-/SCADA-programmering, CAD, drivsystem och reglerteknik. Dessutom ingår en längre kurs i industriell IT/automation/robotteknik, där bl.a. kunskaper om OPC kommer att fås. Ett annat större moment behandlar teoretisk el-behörighet och innebär att kursdeltagaren lär sig ansluta utrustning som ofta ingår i automatiserade system.

120 yhp Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

I utbildningen ingår handledd praktisk yrkesträning i arbetslivet. LIA skall utgöra minst 25 % av utbildningens 400 yhp. Under den avslutande LIA-perioden ska ett examensarbete i projektform utföras. En kortare LIA-period förekommer även under den första terminen.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Ytterligare information får du på www.csn.selänk till annan webbplats eller från din studie- och yrkesvägledare.

Kursplan

Utbildningen till Kvalificerad Automationstekniker innehåller 17 delkurser och börjar med en kurs i industriell säkerhet. Kontakta skolan för aktuell utbildningsplan.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:

 • Gymnasieskolans El- och energiprogram eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
 • eller Teknikprogrammet

I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen genomförs en gradering av samtliga behöriga sökande. De faktorer som poängsätts är:

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning inom el, IT, styr- och reglerteknik och matematik bedöms. Förkunskaper från tekniska utbildningar inom gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Antagning

Det är Yrkeshögskolans ledningsgrupp som fattar beslut om antagning. Detta sker i mitten av juni och i slutet av juni får du ett antagningsbesked hemskickat.

Skicka in dina betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du även skicka in dina betyg.Sökande som avslutar sina gymnasiestudier i juni 2017 måste skicka betygen senast den 12 juni. Du skickar enklast betygen genom att scanna dem till pdf-format och mejla dem till oss. Om du inte har tillgång till scanner kan du skicka betygen med vanlig post.

Kvalificerad verkstads­tekniker

Start september 2018

Kvalificerad verkstadstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri. Du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Du avslutar utbildningen med att göra praktik (LIA) på ett företag i 20 veckor.

Förkunskaper: För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande i den gymnasiala vuxenutbildningen.
Omfattning: Heltidsstudier, 400 yhp
Utbildningsstart: 2018-09-03
Sista ansökningsdag: 2018-05-18
Utbildningsplats: CVL Teknik
Kontakt: Anders Jakobsson 026-24 15 39, anders.jakobsson@edu.sandviken.se
Ansökan: Du ansöker via en extern webbplats i Ansökan.

Utbildnings­innehåll

En kvalificerad yrkeshögskoleutbildning i Sandviken.

Den studerande lär sig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustrin.

Som kvalificerad verkstadstekniker kan du bland annat arbeta som:

 • Produktionsutvecklare med specifik kompetens inom skärande bearbetning
 • FMS-cell operatör
 • Områdesansvarig operatör
 • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

Utbildningen ger kunskaper inom ritningslära, mätteknik, materialval, olika yt- och värmebehandlingars påverkan på olika material, underhållets betydelse för organisationens möjligheter att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav, CAD/CAM-tekniken samt dess användningsområden, styrning och övervakning av FMS-Cell, metoder och utrustning för skärande bearbetning. Dessutom kommer den studerande att ha kunskaper i projektledning, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och ledarskap.

95 yhp Grundläggande moment

De grundläggande kurserna som läses gemensamt med Kvalificerad automationstekniker ger förståelse för produktionsprocesser och flöden inom tillverkningsindustrin med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbar utveckling. Dessutom ingår kurser i matematik, ledarskap och projektkunskap.

185 yhp Yrkesspecifik fördjupning

Fördjupningskurserna inom verkstadsteknik innehåller bl.a. tillverkningsmetoder, materiallära och underhåll. Kursen CNC-teknik skall ge kursdeltagaren goda kunskaper och förståelse för CNC-teknikens användning i verkstadsindustrin. Målet är att nå nivån för CNC blått certifikat. Andra viktiga kurser är FMS-teknik och skärande bearbetning.

120 yhp Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

I utbildningen ingår handledd praktisk yrkesträning i arbetslivet. LIA skall utgöra minst 25 % av utbildningens 400 yhp. Under den avslutande LIA-perioden ska ett examensarbete i projektform utföras. En kortare LIA-period förekommer även under den första terminen.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Ytterligare information får du på http://www.csn.se/länk till annan webbplats eller från din studie- och yrkesvägledare.

Studieupplägg

Utbildningarna är på heltid, där ca 15-20 timmar/vecka är undervisning och ca 20 timmar/vecka är självstudier. Detta kan dock variera beroende på kurs.

Den första terminen är gemensam för de båda utbildningarna och ger dig en helhetsbild av tillverkningsindustrin. Du lär dig om produktionsprocesser inom stål- och pappersindustrin, Lean production, produktionslogistik, kvalitetssäkring, hållbar utveckling, och kommunikationens betydelse för effektiv produktion. Dessa kurser ger dig kunskaper för att kunna arbeta med förbättringar och effektiviseringar inom industrin. Dessutom läser du matematik som ligger till grund för dina kommande yrkeskunskaper.

Därefter följer ett år av yrkesspecifik utbildning innan du avslutar utbildningen med en termin Lärande i arbete (LIA) och examensarbete. Examensarbetet gör du på din LIA-plats.

Närvaro

Närvaro på undervisningstillfällena är mycket viktig då många moment är praktiska och kurser examineras kontinuerligt. Likaså hyr Yrkeshögskolan in externa konsulter för att hålla i vissa kurser och då är dessa endast på plats under en begränsad tid. Frånvaro är den största anledningen till att studenter inte blir godkända i kurser.

Datorer

Under utbildningen får du låna en bärbar dator från skolan. Det är också möjligt att ansluta privata datorer och telefoner till skolans trådlösa nät.

Studiematerial

Yrkeshögskolan använder en webbportal, Fronter, där de studerande har tillgång till visst kursmaterial och scheman. Den kurslitteratur som används får du dock köpa själv. På Fronter publiceras även nyhetsmeddelanden och information som rör din utbildning. Inloggningsuppgifter får du vid kursstart.

Skyddsskor

För att kunna genomföra vissa studiebesök och LIA krävs ibland att studenterna har skyddsskor. Dessa måste ha stålhätta, men det är även bra om de har spiktrampskydd. Du hittar prisvärda skor på t.ex. Jula.

LIA – Lärande i arbete

Den första terminen har du en kortare LIA på 3 veckor. Den sista terminen gör du resterande 17 veckor. Dessutom gör du då ett examensarbete på det företag där du har LIA.

Skolan ansvarar för att ta fram lämpliga LIA-platser. Till den avslutande LIA:n kan de företag som vill kalla till intervju för att välja vilken student som ska få vara hos dem. Övriga LIA-platser tillsätts av skolan.

Om du vill ordna en egen plats, t.ex. på annan ort, får du gärna göra det, men LIA-platsen måste godkännas av skolan så att den uppfyller kraven för utbildningen.

CSN - Centrala studiestödsnämnden

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSNlänk till annan webbplats. Kontakta CSN när du har frågor om studiemedel, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du vill söka studiemedel för samtliga veckor ska du fylla i 100 yh-poäng per termin. 1 vecka motsvarar 5 yhp.

Terminstider läsåret 2018/2019

Höstterminen: 2018-09-03 — 2019-01-18

Vårterminen: 2019-01-21 — 2019-06-08

De studerande har inga lov under terminerna, men vecka 52 är lektionsfri och studenterna har istället självstudier.

Regler

För att bli beviljad studiemedel för årskurs 2 krävs att du klarar samtliga kurser i årskurs 1. Det är CSN som beslutar om detta och om undantag ska göras kan CSN kräva att du lämnar t.ex. läkarintyg eller andra intyg som styrker giltiga anledningar.

Om du t.ex. blir sjuk eller av annan anledning får hinder att klara studierna kan du behöva anmäla detta till Försäkringskassan. Läs igenom CSN:s regler noga så att du vet vad som gäller. Det är den enskilda studentens ansvar att hålla reda på reglerna. Yrkeshögskolan rapporterar enbart studieresultaten som ligger till grund för CSN:s beslut.

Göranssonska fonden

Du som är bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken kan söka studiebidrag från Göranssonska fondenlänk till annan webbplats. Om du vill söka bidraget ber du skolan om ett studieintyg

Skolans ledningsgrupp

Yrkeshögskolan har en gemensam ledningsgrupp för båda utbildningarna. Ledningsgruppen träffas ca 5 gånger per år. Följande företag och organisationer finns representerade:

 • Caverion
 • Stora Enso
 • Rejlers
 • ÅF
 • ABB
 • Ovako
 • SKF
 • Bäckströms Mekaniska
 • Sandvik
 • Martins Mekaniska
 • Midroc
 • Billerud Korsnäs
 • IF Metall
 • Göranssonska skolan/Sandvik Utbildnings AB
 • Högskolan i Gävle
 • CVL
 • Studeranderepresentanter

Som företagsrepresentant har du möjlighet att ingå i yrkeshögskolans ledningsgrupp. Du får då möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll och knyta kontakt med studenter. Kontakta Yrkeshögskolan om du är intresserad av att ingå i ledningsgruppen.

Lärande i arbete (LIA) och examensarbete

En fjärdedel av utbildningarna, 20 veckor, är arbetsplatsförlagd. Studenterna i årskurs 1 har en tre veckor lång LIA-period på höstterminen och studenterna i årskurs 2 avslutar sin utbildning med 17 veckor LIA under våren.

Förutom att delta i vanlig drift och produktion ska studenterna genomföra ett eget förbättringsprojekt/examensarbete på företaget under den långa perioden. Det är företaget som bestämmer vilket projekt som studenten ska utföra.

Om ni tar emot en student så betalar ni ingen lön, men ni kommer att behöva avsätta en del tid för handledning.

Samtliga studenter är ansvars- och personförsäkrade då de gör sin LIA.

Kontakta Yrkeshögskolan om du är intresserad av att ta emot en student. LIA:n är ett utmärkt tillfälle att lära känna en eventuell framtida anställd.

Uppdragsutbildning

Företag kan köpa kurser från Yrkeshögskolan. Dels kan Yrkeshögskolan erbjuda skräddarsydda kurser, dels kan företag köpa platser på ordinarie kurser. Utbildningen kan ske i skolans egna lokaler eller på plats hos företaget.

Kontakta Yrkeshögskolan för information.

Logotyp

Sidan uppdaterad: 2018-02-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se