Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Behandling av personuppgifter -Integritetspolicy

Sandvikens kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Sandvikens kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Sandvikens kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Sandvikens kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsyns­myndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få information om hur dina personuppgifter hanteras. En personuppgift är till exempel ditt namn, personnummer, din adress eller en bild på dig.

Om du vill veta vilka personuppgifter kommunen hanterar om dig, så kan du begära att få ett så kallat registerutdrag. För att kommunen ska kunna hantera din begäran på ett korrekt sätt, så måste vi kunna säkerställa att det är just dina personuppgifter vi tar fram. Därför behöver du kunna legitimera dig. Du legitimerar dig antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att besöka Medborgarservice, Odengatan 37, Sandviken som har öppet helgfria vardagar kl. 8-17 eller den förvaltning/nämnd som du önskar få information ifrån. Ta med giltig legitimation, så hjälper vi dig med din begäran om registerförteckning på plats. När vi fått din begäran om registerutdrag, så kommer vi att hantera din begäran så att du får ett registerutdrag inom 30 dagar.

Du har även rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige nämnden för mer information.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Sandvikens kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta nämnderna på följande e-postadresser:

Telefon: 026-24 00 00, begär att få tala med personuppgiftsansvarig i den nämnd som det gäller.

Postadress: Sandvikens kommun, Personuppgiftsansvarig, "ange nämnd", 811 80 Sandviken 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud

Dataskyddsenheten Gävle Kommun
801 84 GÄVLE
E-post: dataskyddsombudsandviken@gavle.se
026-17 80 00 (växel)

Mer information

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se