Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillgänglighets­redogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

 • Informationsbärande bilder utan alternativ text.
 • Texter med rubriker som inte är korrekt hierarkiskt strukturerade.
 • Tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Otydliga länktexter eller samma länktext som går till olika destinationer.
 • Formulär som inte är korrekt uppmärkta och har otillräckliga felmeddelanden
 • Många PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Innehåll i:
  • Förtroendemannaregister
  • Söka i diariet
  • Kallelser och protokoll

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2023-09-01.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående företag och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-05-26