Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillgänglighets­redogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

 • För dig som använder skärmläsare kan det vara otydligt att det går att välja mandatperiod i vårt förtroendemannaregister.
 • Du som använder skärmläsare kan ha svårt att navigera i våra dokument med kallelser och protokoll som är publicerade innan våren 2024. Det gäller främst tabeller men ibland saknas möjlighet till navigering helt. Det finns även upprepade radbrytningar och informationsbärande bilder som saknar alternativ beskrivning i form av text.
 • Du som har begränsad synförmåga kan få problem att tillgodogöra dig information i våra filmer eftersom filmerna saknar en alternativ beskrivning som till exempel syntolkning. Gäller filmerna:
  • Nya idrottshallar på Jernvallen och i Storvik
  • Klimatsmart med lastcykel
  • Vi utvecklar Årsunda tillsammans med våra invånare
  • Flera filmer från Litteraturhuset Trampolin

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2024-08-30.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående företag och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2024-06-28