Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontakta oss

På den här sidan hittar du olika sätt att kontakta Sandvikens kommun, Medborgarservice och länkar till vanliga tjänster.

Kontakta Medborgarservice

Telefonnummer: 026-24 00 00 (kl. 08.00–16.00 helgfria vardagar)
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Du kan få vägledning och svar på förvaltningsärenden samt hjälp till rätt kontakt.
Fler kontaktuppgifter till Medborgarservice

Lämna en synpunkt

Har du ett enklare förslag, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt på kommunens verksamhet.
Läs mer och lämna en synpunkt

Lämna ett medborgarinitiativ

Att lämna ett medborgarinitiativ gör det möjligt för dig som är folkbokförd i Sandvikens kommun att kunna påverka din kommun.
Läs mer och lämna ett Medborgarinitiativ

Gör en felanmälan

Tjänster och kontaktuppgifter för vanliga felanmälningar, till exempel gatubelysning, gator, vägar, klotter och snöröjning.
Läs mer och gör en felanmälan

Kontaktuppgifter till verksamheter och politiker

Sociala medier

Stödtjänster för att kontakta oss via telefon

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650
Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.
Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss via Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.
Telefon: 020-22 11 44
Mer information om Teletal hittas på www.teletal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.
Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt!
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antidiskriminering

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter.

Sandvikens Kommun tar aktivt avstånd från kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. När du tar kontakt med någon av kommunens verksamheter ska du kunna känna dig säker på att bli bemött på ett respektfullt och icke kränkande sätt.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Enligt lagen innebär diskriminering att man blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och att detta har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna funktionshinder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Upplever du dig diskriminerad?

Hos Diskrimineringsbyrån Gävleborg kan du få kostnadsfri rådgivning om du blivit diskriminerad. Diskrimineringsbyrån utreder din diskrimineringsanmälan och har tystnadslöfte. Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

På Diskrimineringsbyråns webbplats finns ett kontaktformulär där du kan anmäla att du utsatts för diskriminering och vill få rådgivning. www.diskriminering.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Diskrimineringsbyrån via e-post: gavleborg@diskriminering.org

Mer information

Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.