Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan hittar du information i form av tillkännagivanden, kungörelser och anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 1. Flytt av fordon
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett utlandsregistrerat fordon som stått uppställd under en längre tid vid resecentrum i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 26 juli 2023 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Kallelse till kommunfullmäktige 2023-09-18
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenHelena Jäderkvist
  DokumentKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 18 sep 2023 kl. 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se Länk till annan webbplats. eller lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige

  Under sammanträdets fikapaus kl. 18:30 är du som medborgare som vanligt välkommen till plan 3 i Stadshuset för att fika och prata med fullmäktiges ledamöter.

  Ärenden på dagordningen

  Gästrike Återvinnare deltar för att informera om avfallstaxa för år 2024.

  Därefter kommer kommunfullmäktige bland annat att behandla följande ärenden:

  • Svar på medborgarförslag om 15 timmars förskola
  • Svar på medborgarförslag om att sluta med 1-1-satsningen (en dator per elev) i Sandvikens skolor
  • Införande av medborgarinitiativ i Sandvikens kommun
  • Antagande av detaljplanen för del av Lövbacken 2:1
  • Avfallstaxa 2024
  • Svar på motion från (KD) om våld i nära relationer hos äldre
  • Svar på motion från (KD) om föräldrautbildning för barns säkerhet på internet

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  helena.jaderkvist@sandviken.se

 3. Utvecklingsutskottet 2023-09-12 § 61
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Paragrafer§ 61 Externremiss från Trafikverket – Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Gävleborgs län
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   

  § 61 Externremiss från Trafikverket – Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Gävleborgs län

 4. Flytt av fordon UHR 401
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer UHR 401 som stått uppställd under en längre period på Lasarettsleden i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 14 oktober 2023 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 5. Flytt av fordon TMK 638
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TMK 638 som stått uppställd under en längre period på Östra Skolgatan i Gästrike Hammarby har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 6. Flytt av fordon JBZ 616
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer JBZ 616 som stått uppställd under en längre period på Östra Skolgatan i Gästrike Hammarby har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 7. Flytt av fordon JZU 433
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer JZU 433 som stått uppställd under en längre period på Volframgatan i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 8. Ändring av detaljplan för förslag till stadsplan Böle industriområde 1, Hofors kommun (diarienummer VGS-PL-2021-180)
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Ansvarig för kungörelsenEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har genom beslut den 19 september 2023, § 159, antagit detaljplanen.

  Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla www.sandviken.se Länk till annan webbplats. den 25 september 2023.

  Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga på webben https://sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

  De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet. 

  Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till: 

  Sandvikens kommun 
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
  811 80 Sandviken 

  eller via mejl till: vgs@sandviken.se  

  Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått er skrivelse senast inom
  3 veckor från den dag då justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (se ovan). 

  Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. 

  Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. 

  Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer. 

  Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till planenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, tel medborgarservice 026-24 00 00, e-post vgs@sandviken.se.  

 9. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 20230920
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§213-221
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareMelissa Nilsson Özel
  Nedladdningsbart protokollSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kultur- och fritidsnämnden 2023-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer180-203
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Arbetslivsnämnden 2023-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll