Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan hittar du information i form av tillkännagivanden, kungörelser och anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 1. Flytt av fordon GYF 209
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer GYF 209 som stått uppställd under en längre period på en parkering vid Stationsgatan i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 8 april 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon OLZ 286
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer OLZ 286 som stått uppställd under en längre period på en parkering vid Stationsgatan i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 8 april 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon RMH 640
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RMH 640 som stått uppställd under en längre tid på en parkering intill Fiskängsvägen i Sanviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 4. Flytt av fordon WWC 705
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WWC 705 som stått uppställd under en längre tid på Hantverkarbacken i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 3 maj 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 5. Flytt av fordon WFT 664
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WFT 664 som stått uppställd under en längre period på Industrivägen 11 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 6. Flytt av fordon SAG 070
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer SAG 070 som stått uppställd under en längre period på Industrivägen 11 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 7. Flytt av fordon KBX 326
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer KBX 326 som stått uppställd under en längre period vid Fredriksgatan 35 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 8. Valnämnden 2024-05-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 9-14
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollValnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 48-61
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 2024-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§ 290-299
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareMelissa Nilsson Özel
  Nedladdningsbart protokollSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2024-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer§§ 75-90
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Arbetslivsnämnden 2024-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kunskapsnämnden 2024-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 70-83
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 14. Flytt av fordon ERG 254
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer ERG 254 som stått uppställd under en längre period på en parkering vid Vikingavägen 16 i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 21 juni 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 15. Flytt av fordon WHT 519
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WHT 519 som stått uppställd under en längre period på Fredriksgatan 35 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 16. Kommunfullmäktige 2024-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Detaljplan för del av Östanbyn 14:26 m.fl., Sandvikens kommun - Anslag underrättelse om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  DokumentDetaljplan för del av Östanbyn 14:26
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Detaljplan för del av Östanbyn 14:25 m.fl., Sandvikens kommun,

  (diarienummer VGS-PL-2022-64)

  Kommunfullmäktige har genom beslut den 13 maj 2024, § 65, antagit detaljplanen.

  Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla www.sandviken.se den 21 maj 2024.

  Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga på webben https://sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats.

  De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

  Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:

  Sandvikens kommun

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

  811 80 Sandviken eller via mejl till: vgs@sandviken.se

  Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (se ovan).

  Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

  Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

  Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

  Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till planenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, tel 026-24 00 00.

 18. Kommunstyrelsen 2024-05-21 § 120 och § 124
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  § 120 Viable Cities

  § 124 Tidplan och projektplan Jernvallen

 19. Omsorgsnämnden 2024-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareKarin Ekström
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 20. Kommunstyrelsen 2024-05-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer113-119. 121-123 och 125-142
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareJulie Morrone
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll