Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan hittar du information i form av tillkännagivanden, kungörelser och anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 1. Flytt av fordon EMJ 745
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer EMJ 745 som stått uppställd under en längre period vid Läkarstigen i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

  Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 4 januari 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon LBD 180
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer LBD 180 som stått uppställd under en längre period på Vikingavägen i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

  Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 4 januari 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon FYW 283
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer FYW 283 som stått uppställd under en längre period vid infotavlan, östra infarten i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 22 januari 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 4. Flytt av fordon RXO 923
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RXO 923 som stått uppställd under en längre period vid Hedåsvägen 11 i Sanviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 5. Kallelse till kommunfullmäktige 2024-02-19
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenHelena Jäderkvist
  DokumentKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 19 februari 2024 kl. 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se Länk till annan webbplats. eller lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige

  Under sammanträdets fikapaus kl. 18:30 är du som medborgare välkommen till plan 3 i Stadshuset för att fika och prata med fullmäktiges ledamöter.

  Ärenden på dagordningen

  Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • Förfrågan om tillstyrkan av vindkraftpark Galmsjömyran
  • Utökat verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Norrbro, Sandvikens kommun
  • Anpassning av Jernvallen för fotbollsspel i Superettan
  • Prioriterade investeringar i infrastruktur, Tuna
  • Svar på medborgarförslag om hinder vid broarna över kanalen för att förhindra olyckor
  • Svar på motion från (KD) om att tjänster som fältassistenter inrättas inom omsorgsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Helena Jäderkvist Bäckström, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  helena.jaderkvist@sandviken.se

 6. Valnämnden 2024-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§1-8
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollValnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Flytt av fordon SYC 210
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer SYC 210 som stått uppställd under en längre period på Återvinningsvägen i Sanviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 8. Kunskapsnämnden 2024-02-20
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 25-28, 30
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterade paragrafer

 9. Överförmyndarnämnden Västra Gästikland 2024-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§ 260-269
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareMelissa Nilsson Özel
  Nedladdningsbart protokollSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2024-02-20
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer§ 29
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Omsorgsnämnden 2024-02-21
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§ 13
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareKarin Ekström
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterat protokoll

 12. Kommunfullmäktige 2024-02-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kultur- och fritidsnämnden 2024-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 12-23
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Arbetslivsnämnden 2024-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Detaljplan för del av Tuna 3:1, Östra Tuna - Underrättelse om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun har genom beslut den 19 februari 2024, § 12, antagit detaljplanen för del av Tuna 3:1.

  Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla www.sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 26 februari 2024.

  Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga på webben https://sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

  Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:

  Sandvikens Kommun
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
  811 80 Sandviken

  eller via mail till: vgs@sandviken.se

  Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (se ovan).

  Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

  Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

  Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

  Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till planenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, tel medborgarservice 026-24 00 00, e-post vgs@sandviken.se.

 16. Kunskapsnämnden 2024-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 14-37
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 17. Omsorgsnämnden 2424-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareKarin Ekström
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll