Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trygghet, folkhälsa och förebyggande verksamhet

Här kan du läsa mer om kommunens trygghetsstärkande och folkhälso­främjande arbete samt våra satsningar på förebyggande verksamhet.

Folkhälsofrämjande

Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. Genom att arbeta förebyggande med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Trygghetsstärkande

Kommunen har en viktig roll i att bidra till den allmänna upplevelsen av trygghet i ett samhälle. Utöver alla insatser som den kommunala organisationen gör så har kommunen viktiga samarbeten med polis och andra aktörer som bostadsbolag, föreningar och myndigheter.

Spira

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara grunden för alla barn och unga i kommunen. Det handlar om att nå de unga redan när de är barn och i kommunen görs en långsiktig stor satsning, Spira. Den bygger på ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande och främjande arbetet.

Spira

Relaterad information

Verksamheter för stöd och hjälp