Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

En långsiktig och hållbar satsning för alla barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

Bild på Spiras logga. Spira - god grund, stabil framtid skriven med svart text med små, färgglada prickar plottrade runt texten.

Spiras områden och områdesteam

Sandvikens kommun delas in i tre spira-områden. I respektive område bildar lokala samhällsaktörer, tillsammans med en lokal utvecklingsledare, ett områdesteam som driver arbetet i lokalområdet framåt.

Läs mer om Spiras områden och områdesteam

Bild på Spiras områdesindelning. En kartbild där Sandvikens kommungräns är ifylld med svart. Innanför kommungränserna är Spira-områdena färglagda i olika färger. Område 3 är rosa, område 2 är grön och område 1 är blått.

Den sociala utvecklingsstrategin

Hjärtat av Spiras arbete är ett främjande tillsammansarbete för barns positiva utveckling. Vi behöver mobilisera de goda krafterna i Sandvikens kommun och vi har ett recept för att lyckas. Alla kan göra något, vad gör du?

Läs mer om den sociala utvecklingsstrategin

Spiras effektiva program

Spiras områdeteam matchar effektiva insatser med lokala behov och tillgångar. Utifrån arbetet i Spirasatsningen använder Sandvikens kommun ett antal forskningsbaserade program som, framför allt, riktar sig till skolor och föräldrar.

Läs mer om Spiras effektiva program

Bild på sju personer som arbetar fokuserat tillsammans vid ett bord.

Kontakt

Läs mer om Spiraenheten och hur du kan ta kontakt om du har några funderingar.