Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trygghetssamordnande arbete

Det trygghetssamordnande arbetet verkar för att tryggheten ska öka och brottsligheten minska i samhället. Det är viktigt för kommunen att dess invånare och näringsidkare känner trygghet i att bo och vara verksamma i Sandvikens kommun.

Kommunens mål är att:

  • Sandviken skall vara en trygg och säker kommun att verka och bo i.
  • Alla skall känna ett ansvar för det trygghetsskapande arbetet.  

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen

Syftet med en gemensam överenskommelse är att fördjupa samarbetet mellan kommun och polis och därigenom minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verk­samma i Sandvikens kommun.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en enkel och effektiv metod för att minska antalet vardagsbrott i ett bostadsområde. Inom Sandvikens kommun finns ca 33 aktiva områden med samverkan.

Frågeformulär för trygghetsskapande arbete

Svara gärna på fyra frågor om din känsla om trygghet i Sandvikens kommun.

 


Kontakt: Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg