Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunens organisation

Organisationsschema för Sandvikens kommun

Klicka på den nämnd, förvaltning eller det kontor du söker för att komma till rätt informationssida.

Organisationsschema för Sandvikens kommun Kommunfullmäktige Valnämnden Revisionen Västra gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Kunskapsnämnden Arbetslivsnämnden Kommunstyrelsen Kultur och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Västra gästriklands samhällsförvaltning Kunskapsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Personalkontoret Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Ekonomi- och inköpskontoret Informationskontoret IT-kontoret Servicekontoret

Organisationsschema för kommunala bolag och kommunalförbund

Organisationsschema för kommunala bolag och stiftelser Gästrike Räddningstjänstförbund Gästrike Återvinnare Kommunfullmäktige Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Sandvikenhus AB Göransson Arena AB Sandvikens specialfastigheter Sandvikens Stadshus AB