Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förvaltningar

Sandvikens kommun är organiserad i en nämnds- och förvaltningsorganisation där nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret för ekonomi och verksamhet.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår av de reglementen och styrprinciper som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.

Kommundirektören är chef över samtliga förvaltningar.

Kommundirektör

Pär Jerfström
Telefon: 026-241220
E-postadress: par.jerfstrom@sandviken.se
Besöksadress:
Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken