Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens övergripande uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat ansvar för etablering och integration av flyktingar med uppehållstillstånd

Förvaltningen ansvarar för följande insatser och målgrupper;

 • Nya invandrade kommunmedborgare med uppehållstillstånd som behöver stöd baserat på etableringslagen och den med Arbetsförmedlingen lokala överenskommelsen (LÖK).
 • Invandrare som behöver svenskundervisning (SFI).
 • Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå till eftergymnasial nivå.
 • Vuxna som behöver särskild undervisning (Lärvux).
 • Vuxna som behöver yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.
 • Distansstuderande på yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå som behöver en studiemiljö på hemorten i Sandviken.
 • Arbetsgivare och företag som behöver nya medarbetare med yrkesutbildning.
 • Arbetslösa ungdomar under 20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret.
 • Arbetslösa 16-64 år som behöver olika former av arbetsträning och rehabilitering samt praktik och arbetsmarknadsanställningar för att stärka sina möjligheter till etablering på den ordinarie arbetsmarknaden.
 • Genomförande av EU-projekt i samverkan med andra aktörer för nämndens målgrupper.

Verksamheten är organiserad i olika enheter med inriktning på nämndens olika målgrupper. Uppdraget till verksamheten är:

 • ​Stöd och service till flyktingar som har uppehållstillstånd inom ramen för etableringslagen.
 • Svenskundervisning för invandrare.
 • Utbildning för vuxna, grundläggande till gymnasial nivå.
 • Yrkeshögskoleutbildning.
 • Uppdragsutbildning.
 • Särskild undervisning för vuxna
 • Aktiviteter för arbetssökande som leder till arbete samt studier och därmed till egen försörjning.

Läs mer om förvaltningens verksamheter:

Flyktingmottagande/Integrationsverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning - Centrum för Vuxnas lärande

Arbetsmarknadsverksamhet - Första steget

Ansvarig nämnd

Arbetslivsnämnden

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef:

Leif Jansson

Tel:

026-24 13 50

E-post:

leif.jansson@sandviken.seAdministrativ chef:

Anna-Karin Markström

Tel:

026-24 16 53

E-post:

anna-karin.markstrom@sandviken.seFörvaltningsekonom

Tommy Granath

Tel:

026-24 19 70

E-post:

tommy.granath@sandviken.seNämndsekreterare/Utredare:

Torbjörn Kvist

Tel:

026-24 17 39

E-post:

torbjorn.kvist@sandviken.seHR-konsult:

Maria Mikaelian

Tel:

026-24 19 01

E-post:

maria.mikaelian@sandviken.seAdministratör:

Elisa Norell

Tel:

026-24 19 15

E-post:

elisa.norell@sandviken.se

Övriga kontaktuppgifter

E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se
Telefon: Medborgarservice 026-24 00 00
Besöksadress: Vallhovskroken 3, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen, 811 80 SANDVIKEN