Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

I Sverige finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen). Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde.

I Sandvikens kommun har sverigefinnar särskilda rättigheter eftersom kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet. Det betyder att du har rätt att kommunicera med myndigheterna på finska och få svar i tal och skrift på samma språk. Du kan också begära att få barn- och äldreomsorg delvis på finska.

Mer information finns på sidorna Finskt förvaltningsområde.

Kontakta Medborgarservice via telefon 026-24 00 00 eller mejla till medborgarservice@sandviken.se om du har frågor!


Bor du i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska du också kunna kontakta myndigheterna och få äldreomsorg på finska, meänkieli, samiska, jiddisch eller romani chib, om det finns personal som behärskar språket. Myndigheterna ska se till att det finns språkkunnig personal när det behövs.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Upplever du att du inte får dina rättigheter?

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs.

Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk:

Länsstyrelsen i Stockholms län - Nationella minoriteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sametinget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information