Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Säkerhet och beredskap

Här kan du få mer information om vad vi gör för att skapa en trygg kommun att bo och vistas i. Du får också få tips på vad du själv kan göra för att bidra till din egen trygghet.

Kommunens säkerhetsarbete har som mål att skapa trygghet och säkerhet för invånarna alla som vistas i kommunen. För att du ska känna dig trygg och säker samverkar flera olika aktörer i samhället. Vi strävar efter att förebygga olyckor och andra oönskade händelser, men om de ändå inträffar måste vi vara förberedda och agera på rätt sätt.

Aktuella händelser

Krisberedskap

Allvarliga olyckor, extremt väder, sabotage, cyberattacker, terrorhot eller militära konflikter är några exempel på samhällstörningar.

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Krisberedskap.

Civilt försvar och totalförsvar

Du är en del av det civila försvaret. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig. Detta innebär att alla har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter sin förmåga.

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Tillsammans försvarar vi inte bara vårt lands gränser och vårt territorium, utan också alla värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Att försvara Sverige är ett ansvar för hela samhället. Därför måste vi alla hjälpas åt. Vi som bor i Sverige och vår gemensamma motståndskraft, är grunden i totalförsvaret.

Kommunens roll är att bidra till ett fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret är att

 • Skydda civilbefolkningen,
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp

Det här är civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskydd och brandsäkerhet

Räddningstjänsten i kommunerna i Gästrikland sköts av kommunalförbundet Gästrike räddningstjänst. I vår kommun finns brandstationer i Sandviken, Storvik och Österfärnebo.

På Gästrike räddningstjänsts webbplats kan du läsa om vad du kan göra för att förhindra brand i din bostad och vad du bör tänka på för att öka säkerheten i din bostad.

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning i kommunala lokaler, ska anmälas till inre befäl på Gästrike räddningstjänst minst en månad före arrangemanget. Lokaler för övernattning bokas via Bokningscentralen

Brandskydd och tillsyn

Information för dig som är fastighetsägare eller bedriver verksamhet: Brandskydd och tillsyn

Sotning och brandskyddskontroll

Har du en eldstad finns regler kring sotning och brandskyddskontroll

Mer information

Brandrisk och eldningsförbud

Elavbrott

Elnätet och eldistributionen till och inom Sandviken är robust och mycket driftsäkert.

Viktiga kommunala funktioner t ex vattenförsörjningen och äldreomsorg är förberedda att kunna försörjas med hjälp av reservkraft. Likaså finns möjlighet till reservkraft i anslutning till stadshuset och IT-kontoret för att viss kommunal service och informationsverksamhet ska kunna utföras i händelse av ett varaktigt elavbrott.

Den enskilda människan måste dock förbereda sig själv och sin bostad för att klara ett eventuellt elavbrott.

För information om hur du kan förbereda dig för att klara ett strömavbrott, se Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Civilförsvarsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring elavbrott lämnas av din nätleverantör t.ex. Sandviken Energi AB eller Vattenfall. På din faktura finns uppgifter om vem som är din nätleverantör.

IT- och informationssäkerhet

Idag är samhället fyllt av tekniska lösningar som kan underlätta din vardag. Men klickar du på okända länkar eller öppnar okända bifogade filer kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk eller bifogad fil.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad. På länkarna nedan kan du få information och tips om vad du kan göra för att skydda dig.

För Sandvikens kommuns verksamheter har vi antagit en policy för IT- och informationssäkerhet som gäller för alla verksamheter i kommunkoncernen.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Rättsfrågor

Kommunen har inte ansvar för att hantera rättsliga frågor. Istället är det olika myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet.

Rättsväsendet utgörs huvudsakligen av domstolar. Förutom domstolar inkluderar rättsväsendet även myndigheter som arbetar med brottsförebyggande och utredningar, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Tullverket. Andra myndigheter, till exempel Kronofogden, kan också ha uppgifter som är kopplade till rättsväsendet.

I domstolarna deltar inte bara lagkunniga domare, det vill säga jurister med utbildning, i den dömande processen för att skipa rättvisa. Även nämndemän är involverade. Nämndemännen väljs idag till domstolarna genom kommun- eller landstingsfullmäktige efter nominering av politiska partier. Om man är intresserad av att bli nämndeman kan man kontakta ett politiskt parti.

Sandviken tillhör Tingsrätten i Gävle och Förvaltningsrätten i Falun. Mer information om nämndemannafrågor och rättsväsendet, samt kontaktuppgifter till våra domstolar, finns tillgängliga via länkarna nedan.

Mer information

Smittskydd

På Region Gävleborgs webbplats 1177.se hittar du viktig information om smittskydd, inklusive råd om hur man kan skydda sig själv och andra från smittsamma sjukdomar. Genom att sprida kunskap och vidta förebyggande åtgärder strävar Smittskydd Gävleborg efter att minska risken för smittspridning och främja hälsa och trygghet i regionen.
1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap för epidemier

På Region Gävleborgs webbplats finns information om handlingsplaner för Gävleborgs län.
Epidemiberedskap - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordnade ansvar i smittskyddsfrågor och stödjer smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.
Smittskydd och beredskap - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete

I Sandvikens kommuns geografiska område ska alla människor ha en trygg och säker miljö. Arbetet med att minska brand- och olycksriskerna ska ske
fortlöpande. Skador på människor, miljö och andra oersättliga värden ska prioriteras.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst. I Sandvikens kommun är den förebyggande verksamheten redovisad i ett handlingsprogram fastställt av kommunfullmäktige.

Handlingsprogram för det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor. Pdf, 370.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Gästrike Räddningstjänst har enligt förbundsordningen ansvar att förebygga bränder och arbeta med räddningstjänst. Vill du ta del av Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram kan du kontakta Gästrike Rättningstjänst och begära ut det som allmän handling efter sekretessgranskning. Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunskyddet

Kommunskyddet arbetar för att skapa en trygg och säker kommun för alla som påverkas av kommunens verksamheter. Genom säkerhetsarbetet strävar vi efter att minimera driftstörningar, olyckor, skador och liknande händelser inom den kommunala verksamheten.

Det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågor ligger hos kommunstyrelsen, och Kommunskyddet genomför kontinuerlig samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet.

Kontakt

Rolf Sundqvist, säkerhetschef
026-24 00 78, rolf.sundqvist@sandviken.se

Mikael Eriksson, säkerhetsskyddschef
026-24 00 68, mikael.1.eriksson@sandviken.se

Kent Hansson, brandskyddssamordnare

026-24 20 46, kent.hansson@sandviken.se

Besöksadress:
Odengatan 34, Sandviken

Vill du engagera dig

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig del i Sveriges beredskap. Fundera på vad du kan bidra med nu eller under framtida kriser. Det finns många sätt att engagera sig.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

I kommunen finns en etablerad Frivillig Resursgrupp som finns till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller när andra behov uppstår. De kan exempelvis hjälpa till med:

 • Utrymning
 • Bemanna trygghetspunkter
 • Ta emot och organisera spontanfrivilliga
 • Hantering av nödvattentankar
 • Första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Läs mer om Frivilliga Resursgruppen och hur du kan göra för att anmäla intresse för att vara med. frivilligaresursgruppen.se Länk till annan webbplats.

Flera frivilligorganisationer

Organisationernas insatser och arbete koordineras genom Sandvikens Civilförsvarsförening och dess frivilliga resursgrupp (FRG).
Sandvikens Civilförsvarsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk och sprid inte rykten

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Just nu finns en ökad risk för desinformation och ryktesspridning som syftar till att påverka Sverige. Du kan hjälpa till att minska risken genom att:

 • Söka information från trovärdiga källor.
 • Vara uppmärksam på felaktig information. Vem ligger bakom information och tjänar på att den sprids?
 • Inte sprida vidare felaktig information och rykten.

Läs mer om hur du kan tänka källkritiskt Länk till annan webbplats..
Läs mer om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats..

Mer läsning och länkar till andra aktörer