Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Elnät och strömavbrott

Elnätet ägs av olika företag beroende på var du bor. På din faktura ser du vilket företag som är nätägare för din fastighet. Om du har strömavbrott eller upptäcker fel på elledningar utomhus ska du kontakta din nätägare.

Kontaktinformation till nätägare i Sandvikens kommun

Sandviken Energi Elnät AB

Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsunda kraft och belysningsförening

Årsunda kraft och belysningsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenfall

Strömavbrott - Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig informerad vid strömavbrott

Även om vi önskar att det aldrig inträffar så händer det tyvärr ändå att vi får avbrott på elnätet. Din nätägare gör givetvis allt de kan för att alla kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt, men under tiden de jobbar kan du kanske ha nytta av dessa tips:

  • Det är viktigt att du håller dig informerad om vad som händer. Följ driftinformationen på nätägarnas webbplatser.
  • Lyssna på radio och prata med grannarna. Lämna gärna vidare informationen som du hör i radio eller om du läst driftinformation på nätägarens hemsida.
  • Om du inte redan har en så kan det vara bra att skaffa en batteri- eller solcellsdriven radio. Även många av dagens mobiltelefoner har radio. Information om större strömavbrott och dess konsekvenser får du i Radio Gävleborg P4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur förbereder jag mig för att klara ett längre elavbrott?

På Civilförsvarsförbundets webbplats finns information om vad som kan vara bra att förbereda hemma för att klara ett längre elavbrott.
Elavbrott - civil.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerade strömavbrott och styrel

Under ansträngda omständigheter kan Svenska kraftnät varna för att det finns risker för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Det betyder att det kan bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal elkunder under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

Det är en nödåtgärd som funnits länge, men som än så länge inte har behövts användas i Sverige. Det är Svenska kraftnät som bedömer om en sådan bortkoppling är nödvändig i sådana fall.

Så går en planerad frånkoppling till

Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar elnätsbolag att de ska koppla bort användare, det vill säga stänga av elen för elkunder. Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket effekt som ska kopplas från. När elnätsbolagen får ordern behöver de i värsta fall koppla bort elen inom 15 minuter.

Samhällsviktiga elanvändare prioriteras

Om elen kopplas bort kan undantag göras för användare som är viktiga för samhället, till exempel sjukhus och betalningssystem. Exakt vilka verksamheter som prioriteras är inte offentligt, men samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll.

Prioriteringsarbetet kräver planering och samarbete på regional och lokal nivå. Sandviken Energi och Sandvikens kommun arbetar tätt tillsammans med länsstyrelsen och myndigheter för att identifiera och planera för hur dessa verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Respektive länsstyrelse leder och sammanställer prioriteringsarbetet.

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. Metoden kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Så kan du beröras

För dig som elanvändare upplevs en planerad frånkoppling ungefär som ett vanligt strömavbrott. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid. Detta bestäms på lokal nivå.

Läs mer om Styrel på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Så kan du som privatperson förbereda dig

Du ska alltid vara förberedd på ett längre strömavbrott, det gäller oavsett orsak till avbrottet. På krisinformation.se kan du få tips om vad du kan tänka på för att förbereda ett eventuellt strömavbrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.