Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Gator och cykelbanor - underhåll, snöröjning

Underhåll av gator, snöröjning och sandning är viktigt för att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt oavsett om man går, cyklar, åker bil eller med kollektivtrafik. Vem som sköter underhållet beror på vilka vägar det gäller och ansvaret delas mellan väghållare och fastighetsägare.

Underhåll av gator, snöröjning, sandning m.m.

Sandvikens tätort och Storvik

I stora delar av Sandvikens tätort och Storvik ansvarar Sandviken Energi Gata för underhåll, snöröjning och sandning av vägarna på uppdrag av Sandvikens Kommun. Cykelbanorna längs med vägar i centrala Sandviken underhålls av Sandviken Energi Gata och cykelvägar genom parker och bostadsområden av Sandvikenhus AB.

Inom Sandvikens tätort och Storvik prioriteras plogning av cykelbanorna. Cykelbanorna plogas vid ett snödjup på minst tre centimeter. Gatorna plogas vid ett snödjup på minst fem centimeter och då prioriteras stora vägar och busslinjer.

Tänk på datumparkeringen så att du inte står i vägen när snöplogen kommer. Mer om datumparkering

Övriga områden

I övriga orter och bostadsområden är det vägföreningar, samfällighets­föreningar och privatpersoner som ansvarar för underhåll och snöröjning av vägar och gator. De kan då anlita olika entreprenörer för att utföra arbetet. Kontakta din förening för mer information.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet, de stora vägar som förbinder orter. Det är europavägar, riksvägar och länsvägar men det finns även cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter om underhåll och snöröjning av dessa vägar.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållning, snöröjning och sandning av gångbana eller trottoar

Som fastighetsägare ansvarar du för att hålla gångbanan utanför din fastighet fri från snö och halka. Du ansvarar också för renhållning av gångbanan utanför din fastighet samt att se till att grenar inte hänger ut och hindrar framkomligheten för andra. Där det inte finns någon gångbana gäller 1 meter från tomtgränsen.

Renhållning av gångbanor och trottoarer

Underhåll av cykelbanor

Cykelbanorna längs med gator i centrala Sandviken underhålls året om av Sandviken Energi AB och cykelvägar genom parker och bostadsområden av Sandvikenhus AB.

Cykelbanan mellan Hedåsen och Bångs samt mellan Högbo och Öjaren underhålls av Trafikverket.

Snöröjning från tomter

Du som fastighetsägare har ansvar att ta hand om snön som faller på din tomt. När du skottar din egen uppfart och tomt ska du inte skotta ut snön på gatan och vänta på att plogbilen ska komma eftersom framkomligheten och sikten blir begränsad för dig och dina grannar. Fastighetsägare ansvarar för att transportera bort den snö som faller på tomten.

Köpa sand för halkbekämpning

Sand för halkbekämpning brukar finnas till försäljning i detaljhandeln och byggvaruhus.

Gatubelysning

Sandviken Energi AB ansvarar för gatubelysningen inom stora delar av kommunen. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.

Övriga områden

I övriga områden är det en vägförening eller samfällighetsförening som ansvarar för gatubelysningen. Kontakta din förening för mer information.

Sandupptagning och barmarksrenhållning

Sandvikens tätort och Storvik

Under våren, så snart vädret tillåter, påbörjar Sandviken Energi sandupptagningen från körbanorna i Sandviken och Storvik. Om du sopar din gångbana eller motsvarande utrymme utanför din fastighet innan maskinerna kommer, får du sopa ut sanden i körbanan och få hjälp med borttransporten. Varje vår informerar Sandviken Energi på sin hemsida, sandvikenenergi.se, om vilken vecka sandupptagningen påbörjas.

Gatorna inom Sandvikens tätort och Storvik städas kontinuerligt under barmarkssäsongen.
Gaturenhållning - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga områden

I övriga orter och bostadsområden är det en vägförening eller samfällighetsförening som ansvarar för sandupptagning och barmarksrenhållning av vägarna. De kan då anlita olika entreprenörer för att utföra arbetet. Kontakta din förening för mer information.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet, de stora vägar som förbinder orter. Det är europavägar, riksvägar och länsvägar men det finns även cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter om underhåll av dessa vägar.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för häckar och träd vid gator

Renhållning av gångbanor och trottoarer

Du har som fastighetsägare ett ansvar för gångbanor och trottoarer utanför din tomtgräns. Det innebär bland annat att du ansvarar för att skotta och sanda på vintern och ta bort grus på våren. Renhållningen utförs för att underlätta för dig och dina grannar att ta sig fram till fots eller cykel.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för renhållning av gångbanor och trottoarer

Enskilda vägar, vägföreningar

I Sverige finns många vägar som ägs av enskilda markägare. Ibland kan det även vara organisationer som är väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Då är det dessa som ansvarar för underhåll och snöröjning. En del enskilda vägar får statsbidrag eller kommunalt stöd för drift och underhåll.

Kommunalt bidrag hanteras av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta vgs@sandviken.se eller ring
026‑24 00 00

På Trafikverkets webbplats finns mer information om vilka regler som gäller för enskilda vägar. Även riksförbundet för enskilda vägar och Lantmäterimyndigheten har information riktat till väghållare.

Mer information

Felanmälan

Vid fel på allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens tätort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar eller samfällighetsföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.