Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Gator och cykelbanor - underhåll, snöröjning

Underhåll av gator, snöröjning och sandning är viktigt för att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt oavsett om man går, cyklar, åker bil eller med kollektivtrafik.

Vem sköter underhållet? Det beror på vilka vägar det gäller och ansvaret delas mellan väghållare och fastighetsägare. I vår sammanställning kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad.

Underhåll av gator, snöröjning, sandning m.m.

Sandvikens tätort och Storvik

I stora delar av Sandvikens tätort och Storvik är det Sandviken Energi Gata som ansvarar för underhåll, snöröjning och sandning av vägarna på uppdrag av Sandvikens Kommun. De tar hand om snöröjning och underhåll av cykelbanorna längs med vägarna i centrala Sandviken, medan Sandvikenhus AB ansvarar för cykelvägarna genom parker och bostadsområden.

I Sandvikens tätort och Storvik prioriteras plogning av cykelbanorna. När snödjupet når minst tre centimeter plogas cykelbanorna. För gatorna plogas det när snödjupet når minst fem centimeter, och då prioriteras de stora vägarna och busslinjerna.

Tänk på datumparkeringen så att du inte står i vägen när snöplogen kommer. Mer om datumparkering

Övriga områden

I övriga orter och bostadsområden är det vägföreningar, samfällighetsföreningar och privatpersoner som har ansvaret för underhåll och snöröjning av vägarna. De kan anlita olika entreprenörer för att utföra arbetet. För mer information, kontakta din förening.

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, de stora vägarna som förbinder olika orter till exempel europavägar, riksvägar och länsvägar. Trafikverket ansvarar även för vissa cykelbanor. Om du har frågor eller synpunkter angående underhåll och snöröjning av dessa vägar, kontakta Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållning, snöröjning och sandning av gångbana eller trottoar

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att gångbanan utanför din fastighet är fri från snö och halka. Du ska även hålla gångbanan ren och se till att inga grenar hindrar framkomligheten för andra. Om det inte finns någon gångbana gäller detta ansvar inom en meter från tomtgränsen.

Renhållning av gångbanor och trottoarer

Underhåll av cykelbanor

Sandviken Energi AB ansvarar för underhåll av cykelbanorna längs med gatorna i centrala Sandviken året runt, medan Sandvikenhus AB tar hand om cykelvägarna genom parker och bostadsområden.

Trafikverket ansvarar för underhåll av cykelbanorna mellan Hedåsen och Bångs samt mellan Högbo och Öjaren.

Snöröjning från tomter

Som fastighetsägare är det också ditt ansvar att ta hand om snön som faller på din tomt. När du skottar snö från din uppfart och tomt får du inte skotta ut snön på gatan och vänta på att plogbilen ska komma. Detta kan begränsa framkomligheten och sikt för både dig och dina grannar. Du bör istället transportera bort snön som du vill bli av med från tomten.

Köpa sand för halkbekämpning

Du kan köpa sand för halkbekämpning i detaljhandeln och byggvaruhus.

Gatubelysning

Sandviken Energi AB ansvarar för gatubelysningen inom stora delar av kommunen. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.

Övriga områden

I övriga områden är det en vägförening eller samfällighetsförening som ansvarar för gatubelysningen. Kontakta din förening för mer information.

Sandupptagning och barmarksrenhållning

Sandvikens tätort och Storvik

När våren kommer och vädret tillåter så startar Sandviken Energi jobbet med att ta bort sanden från vägbanorna i Sandviken och Storvik. Om du sopar din gångbana eller motsvarande område utanför din fastighet innan maskinerna kommer, så kan du sopa ut sanden på vägbanan och få hjälp med att transportera bort den.

Varje vår informerar Sandviken Energi på sin webbplats Länk till annan webbplats. om vilken vecka sandupptagningen börjar.

Gatorna inom Sandvikens tätort och Storvik städas återkommande under barmarkssäsongen.
Gaturenhållning - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga områden

I övriga orter och bostadsområden är det en vägförening eller samfällighetsförening som ansvarar för sandupptagning och barmarksrenhållning av vägarna. De kan då anlita olika entreprenörer för att utföra arbetet. Kontakta din förening för mer information.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet, de stora vägar som förbinder orter. Det är europavägar, riksvägar och länsvägar men det finns även cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter om underhåll av dessa vägar.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för häckar och träd vid gator

Renhållning av gångbanor och trottoarer

Som fastighetsägare har du ett ansvar för gångbanor och trottoarer utanför din tomtgräns. Det innebär bland annat att du ansvarar för att skotta och sanda på vintern och ta bort grus på våren.

Renhållningen ska göras för att underlätta för dig och dina grannar att ta sig fram till fots eller cykel.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för renhållning av gångbanor och trottoarer

Vill du göra en felanmälan?

Vid fel på det allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens tätort och Storvik ska felanmälan göras till Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar eller samfällighetsföreningar görs anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.