Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Grävtillstånd och tillhörande trafik­anordningsplan

När du planerar att gräva eller schakta är det viktigt att ansöka om ledningsanvisning, oavsett om det är på privat eller kommunal mark. Detta gäller även om du äger marken.

Om du tänker gräva på kommunal mark eller på privat mark med kommunala intressen, som vattenskydds- eller naturskyddsområden, måste du dessutom ansöka om ett grävtillstånd.

Sandvikens kommun har en webbaserad tjänst för grävanvisning som ska användas vid all planering, projektering och byggande på allmän platsmark inom kommunen.

Läs grävanvisningen innan du börjar arbetet

Grävanvisningen antogs av kommunfullmäktige år 2021. Det är viktigt att följa denna grävanvisning för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och att eventuella kommunala intressen beaktas. De kan du ta del av nedan:

Sandviken kommuns grävbestämmelser Pdf, 1.5 MB.

Kommunal taxa för grävarbeten Pdf, 275 kB.

Aktuella grävarbeten

Vill du veta vilka som har fått tillstånd för att gräva på olika platser så kan du besöka vår karta med beviljade grävtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd ledningskollen.se för att undvika skador

För att undvika dyra och tidskrävande skador vid grävning finns det ett effektivt sätt att förebygga problem. Genom att använda webbtjänsten ledningskollen.se Länk till annan webbplats. kan du enkelt få information om vilka ledningar som finns nedgrävda på en specifik plats. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Genom att använda ledningskollen.se kan du som planerar att gräva snabbt ta reda på vilka ledningsägare som har kablar eller rör under marken. Som en ansluten ledningsägare behöver du bara svara på frågor om ditt område. Tjänsten kan också användas för att samordna grävarbeten eller planera och projektera markarbeten.

Innan du startar

  1. Läs i grävanvisningen vilka regler som gäller för schakt och återställning.
    Läs Sandvikens kommuns grävbestämmelser Pdf, 1.5 MB..
  2. Gå in på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontrollera vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.
  3. Ett ärende via Geomatikk kommer starta när du kontrollerat ledningsägare via Ledningskollen. Geomatikk sköter kontakten mellan dig som sökande och kommunen. Kom ihåg att om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan.
  4. Handläggningstiden för ansökan är upp till 10 dagar. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras när handlingarna är kompletta. Du kan även starta ärendet själv via geokollen.se/kundportal Länk till annan webbplats..
  5. När ärendet är behandlat får du ett beslut och en faktura med avgift för handläggningen. Är beslutet positivt kan du starta arbetet.

När du är klar med grävningen

  1. Du som sökande ska skicka in en slutrapport till Geomatikks kundportal. Läs grävanvisningen vad slutrapporten ska innehålla.
  2. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras efter att handlingarna är kompletta.
  3. Du som sökande får sedan ett beslut och en faktura på en rörlig avgift för framtida underhåll och ärendet avslutas.

Trafikanordning (TA-plan) utan grävning

Om du ska utföra arbete som påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana som inte innebär grävning krävs ändå en trafikanordningsplan. Det kan vara situationer där du exempelvis använder byggnadsställningar, utför arbete i brunnar, använder skylift på gatan eller utför annan typ av drift och underhåll.

En trafikanordningsplan är nödvändig för att säkerställa att trafiken kan regleras på rätt sätt och för att minimera risken för olyckor och störningar. Planen innehåller instruktioner om hur du ska ordna trafikavspärrningar, skyltning, tillfälliga körfält eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa säkerheten för både förare, fotgängare och cyklister.

Genom att ha en trafikanordningsplan på plats kan du genomföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som du minimerar störningar för trafikanterna.

Ansökan om trafikanordningsplan görs via geokollen.se/kundportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Logga in och välj offentliga ansökningar. Använd blanketten för arbete utan grävning.

Du kan även ansöka om TA-plan utan grävning via vår e-tjänst.

För support gällande tjänsten kontakta geoansokan@geomatikk.se eller 026-12 35 00