Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafik och infrastruktur

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 stycken parkeringsplatser på allmän mark i centrum.

Information om skötsel av parkmark, trädfällning m.m.

Här hittar du information om väghållning, snöröjning, sandning, sandupptagning, m.m.

Kontaktuppgifter till Sandviken Energi Vatten AB som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Här hittar du bland annat information om trafiksäkerhets­åtgärder som t.ex. farthinder och vad som gäller med häckar och träd vid gator.