Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan inom olika områden.

Bostäder - Sandvikenhus AB

Elnät, strömavbrott

Fjärrvärme

Gatubelysning

Felanmälan av gatubelysning i Sandvikens centralort och Storvik.
Felanmälan gatubelysning - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Gator och vägar

Vid fel på allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Klotter

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Hjälp till att felanmäla så kan vi spara pengar. Visste du att ju mindre klotter som finns, desto mindre skadegörelse blir det?

Vi vill att Sandviken skall upplevas som en trygg stad för medborgare och företag genom att ge ett helt och rent intryck i såväl stadsmiljö som bostadsområden.

Tekniska kontoret och Sandvikenhus AB arbetar tillsammans för att sanera klotter och åtgärda skadegörelse på kommunala fastigheter. Klotter liksom all skadegörelse polisanmäls.

Friluftsliv, elljusspår och badplatser

I den här e-tjänsten kan du anmäla fel du upptäcker på de kommunala badplatserna, elljusspåren och längs kommunens vandringsleder och rastplatser. Endast platser som Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för syns i listan.

Nedskräpning

Här finns information om hur du anmäler nedskräpning. Anmäl nedskräpning

Potthål och vägskador

Ett potthål i en belagd väg innebär en skada där vägbeläggningen brutits sönder så att ett hål bildats.

Anmäl potthål inom Sandvikens centralort och Storvik - Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Snöröjning och plogning

Vid fel på vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Träd som bör fällas

Anmäl träd som utgör en skaderisk och bör tas ned. Trädfällning

Vatten och avlopp

Vid fel på vatten- och avloppsledningar, kontakta Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandvikenenergi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

För felanmälan av annan service som kommunen ansvarar för, kontakta Medborgarservice för mer information. 
Medborgarservice