Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan inom olika områden.

Bostäder - Sandvikenhus AB

Elnät, strömavbrott

Fjärrvärme

Gatubelysning

Felanmälan av gatubelysning i Sandvikens centralort och Storvik.
Felanmälan gatubelysning - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Gator och vägar

Vid fel på allmänna gatunätet, belysning och vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Klotter

Upptäcker du klotter på en kommunal fastighet kan du anmäla det. Anmäl klotter

Nedskräpning

Här finns information om hur du anmäler nedskräpning. Anmäl nedskräpning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Potthål och vägskador

Ett potthål i en belagd väg innebär en skada där vägbeläggningen brutits sönder så att ett hål bildats.

Anmäl potthål inom Sandvikens centralort och Storvik - Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Snöröjning och plogning

Vid fel på vinterväghållning i Sandvikens centralort och Storvik ska felanmälan ske till Sandviken Energi AB.

Felanmälan - Sandviken Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fel och brister på europavägar, riksvägar och länsvägar ska anmälas till Trafikverket.
Så sköter vi vägar - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller felanmälan vägar som ägs av vägföreningar sker anmälan direkt till den förening som ansvarar för vägen.

Träd som bör fällas

Anmäl träd som utgör en skaderisk och bör tas ned. Trädfällning

Vatten och avlopp

Vid fel på vatten- och avloppsledningar, kontakta Sandviken Energi AB.
Felanmälan - Sandvikenenergi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

För felanmälan av annan service som kommunen ansvarar för, kontakta Medborgarservice för mer information. 
Medborgarservice