Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trädfällning på kommunal mark

Här hittar du information om trädfällning på mark som kommunen äger och hur du kan göra om du vill rapportera problem eller önskemål angående träd på kommunal mark.

Det är kommunen som är ansvarig för alla träd som finns på mark som ägs av kommunen. Om du märker att ett träd är i dåligt skick eller om det på något sätt hindrar eller stör, kan du göra en anmälan till Sandvikens kommun och föreslå att trädet åtgärdas.

Det är inte tillåtet att själv fälla eller beskära träd på kommunens mark. Du får heller inte plantera träd på kommunens mark utan tillstånd. Det är viktigt att respektera dessa regler och istället rapportera eventuella problem eller önskemål angående träd till kommunen.

Skaderisk? Anmäl direkt!

Träd som utgör en skaderisk och bör tas ned omgående ska anmälas till: Sandvikens kommun, Torbjörn Johansson, tel 026-24 20 47, e-post: torbjorn.johansson@hogbobruk.se

Bra att veta inför ansökan om trädfällning

När kommunen bedömer din ansökan väger vi bland annat in:

  • karaktärsträd och parkträd tas generellt inte ner
  • trädets estetiska värde - synintryck, höstfärger, samspel skog/trädgård, ram för närmiljön med mera.
  • levande natur - djurliv, fågelsång, blommor
  • landskapsbilden - hur påverkas den omgivande miljön?
  • luftrening - ett stort träd kan filtrera upp till ett ton damm och partiklar under ett år och leverera syre till 60 vuxna personer
  • närboendes synpunkter - stäm gärna av med grannarna innan du lämnar in önskemål om fällning eller beskärning

Kommunen tar inte bort träd enbart för att:

  • löv från träd blåser in på privat mark
  • träd står i vägen för parabolantenner

Du gör din ansökan genom formuläret längst ner på denna sida.

Vad händer sedan?

När du gjort en anmälan till kommunen utför vi en inspektion av det aktuella området. Vid behov kontaktar vi dig och eventuella grannar.

Om vi bedömer att åtgärder behövs så upprättar vi en överenskommelse mellan dig och kommunen. Denna överenskommelse innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som ska genomföras och hur kostnaderna för åtgärderna ska fördelas.

Besiktningar utförs löpande under hela året, och de överenskomna åtgärderna genomförs vanligtvis under perioden från oktober till mars. Om det finns träd som bedöms utgöra en omedelbar risk för skador kommer de att tas ner så snart som möjligt.

Kontaktinformation

Torbjörn Johansson
Högbo Bruks AB
Box 136
811 22 SANDVIKEN
E-post: torbjorn.johansson@hogbobruk.se

Ansökan om trädfällning

Ansökan gäller trädfällning på kommunens mark.
Här kan du bifoga filer som visar trädet/träden du vill ansöka om fällning för.