Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dammbrott - Dalälven

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Sannolikheten för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om det skulle ske kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott eller dammhaveri höjs vattenytan i ditt område. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Trängslet-dammen i Älvdalens kommun, som är den största dammen i Dalälven, skulle brista tar det ungefär 45 timmar innan vattnet når Gysinge. Om det däremot skulle bli ett mindre dammbrott i Näs tar det runt 3 timmar innan vattnet når Gysinge.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas vid ett dammbrott? Då hittar du länkar till kartor längst ner på denna sida.

Hur får jag reda på om en damm har brustit? 

Vid ett dammbrott varnas allmänheten via VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) som sänds via Sveriges radio P4, TV samt uppringt telefonmeddelande/sms.

Utrymning i riskområdet

Om ditt område hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Utrymningsstation för boende inom riskområdet ligger i Österfärnebo skola om inte annat meddelas via Sveriges Radio P4.

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp via Sveriges Radio P4.

Att tänka på vid utrymning

Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet ansvarar själva för utrymning av verksamheterna.
 
Du som måste lämna ditt hem på grund av översvämning, se till att få med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i upp till 14 dagar.

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Översvämning utan dammbrott

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm brister. På länkarna nedan kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden utan dammbrott.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. På Din säkerhets sida får du veta mer om vad du själv kan göra.
Skydda din fastighet mot översvämning - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kommunerna i Dalarnas samlade krisinformation i händelse av dammbrott finns på Länsstyrelsen i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om dammhaverier
Dammhaverier - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över maximal vattenutbredning vid dammbrott

Översvämningens omfattning vid ett dammbrott beror på vilken damm det gäller och den aktuella flödessituationen i älven. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se den största vattenutbredning som dammbrott i Dalälven beräknas leda till. Vattendjupet inom det rosamarkerade området varierar med markytans höjdvariationer, topografin.
Karta - maximal vattenutbredning vid dammbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över 100-års flöde

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för ett 100-års flöde. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång under 100-årsperioden är 63% och sannolikheten att det ska inträffa två gånger under samma period är 40%.
Karta - 100-års flöde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över högsta beräknade flöde

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för det högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar.
Karta - högsta beräknade flöde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.