Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

POSOM – Stödgrupp för psykiskt och socialt omhänder­tagande vid kris

I Sandviken finns en kommunalt samordnad grupp med ledningsansvar för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade personer vid större olyckor och katastrofer som inträffar inom eller utanför Sandvikens kommun, en så kallad POSOM-grupp.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att försöka förebygga psykisk ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Vem kan kontakta POSOM?

Tjänsteperson i beredskap (TiB), räddningsledare, polisinsatschef eller sjukhusets PKL-grupp (psykologisk/psykiatrisk katastrof-ledningsgrupp) kan kontakta POSOM-samordnaren som beslutar om eventuell aktivering av POSOM-gruppen.

Stödpersonerna tar hand om

  • överlevande-oskadade genom att ge emotionell första hjälp
  • anhöriga genom att lösa praktiska problem
  • eventuella vittnen-chockade genom att skydda dem från ytterligare påfrestningar

Informations- och stödcenter

POSOM-insats sker normalt ej på olycksplatsen utan på annan mer lämplig plats, så kallat informations- och stödcenter.

Västanbygården är kommunens stödcenter men andra lokaler i kommunen kan också komma i fråga beroende på hur behoven av insatsen ser ut.

Kontaktperson

Rolf Sundqvist, samordnare POSOM-gruppen,
tel: 026-24 00 78