Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arkiv och diarium

Allmänheten har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Syftet med det är att medborgarna ska få möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att registrera ärenden med tillhörande handlingar i ett diarium. Att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen.
Läs mer om offentlighetsprincipen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en allmän handling?

Handlingar kommer till kommunen på flera sätt, som pappersdokument eller digitalt till exempel som e-post. På vilket sätt innehållet i handlingen presenteras saknar betydelse.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen samt är upprättad eller har kommit till kommunen. En handling anses förvarad när den finns tillgänglig hos kommunen eller är åtkomlig via ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en dator. En handling betraktas som upprättad när den skickats till utomstående eller på
annat sätt fastställts. Handlingar har kommit när de anlänt till kommunen eller tagits emot av en behörig befattningshavare.

En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Vad är ett diarium?

I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. De undantag som görs gäller vissa offentliga handlingar som registreras på annat sätt eller är av mindre betydelse.

Via www.sandviken.se kan du söka direkt i diariet men vissa uppgifter har dolts. De uppgifter som dolts är:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall

Bestämmelser om publicering av diarier på internet finns i 12 § personuppgiftsförordningen. All behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.
Mer information om personuppgiftslagen

Hur kan diariet användas?

Med hjälp av diariet kan man se vilka handlingar som finns hos Sandvikens kommun och vilka ärenden som påbörjats och avslutats. När du söker i diariet kan du välja att avgränsa sökningen till enbart ett diarium.

Hur får man tag på handlingarna i diariet?

De handlingar som finns i diariet kan man ta del av genom att ta kontakt med registratorn för respektive diarium.
Mer information om hur man tar del av handlingar i diariet

Äldre handlingar

Handlingar äldre än fem år förvaras vanligen i kommunarkivet.
Kontakta kommunarkivet för mer information.