Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunarkivet

Kommunarkivets uppdrag är att ta hand om och bevara Sandvikens kommuns kulturarv i form av arkiv. Detta är viktigt både på kort och lång sikt. I det korta perspektivet är syftet att tillgodose din rätt som medborgare både när det gäller insyn i den kommunala beslutsprocessen och med hänsyn till din och alla människors rättssäkerhet. I det långa perspektivet ska vi säkra källmaterial för forskning. Kommunarkivet värnar också arkiv från enskilda som föreningar och företag med flera vars dokument kompletterar innehållet i de kommunala myndigheternas arkiv.

Sandvikens kommunarkiv är mycket innehållsrikt och med våra samlingar från både den kommunala sidan och den enskilda ges goda möjligheter till dig som vill forska och lära dig mer om kommunen, inte minst om vår historia.
Läs mer om Sandvikens historia

Vad kan du få se hos oss?

Handlingar och dokument från våra kommunala verksamheter är i första hand offentliga. Det innebär att du som är intresserad kan ta del av uppgifter i protokoll och i beslutsunderlag. Offentligheten gäller inte alltid eftersom det finns uppgifter i kommunen där hänsyn till framför allt enskilda personer är stor. Med stöd i sekretesslagen är det alltså inte tillåtet för oss att lämna ut uppgifter om enskilda människors hälsa eller sociala omständigheter. Sekretessen varar inte för evigt utan efter 70 år är det möjligt att ta del också av känsliga uppgifter. Alla personuppgifter är inte belagda med sekretess. Till exempel är skolbetyg, uppgifter om var människor bott och om löner alltid offentliga.

Vill du få en kopior på allmänna handlingar så tar vi ut en avgift för det. Avgifter för utlämnande av kopia på allmän handling Pdf, 216.2 kB.

Uppgifter i våra enskilda arkiv omfattas inte av sekretesslagen. De flesta enskilda arkiv är öppna för forskning med några undantag där föreningen eller företaget som ägare av arkivet valt att begränsa insynen.
Läs mer om kommunens ärenden
Läs mer om offentlighetsprincipen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra arkiv

På sätt och vis kan man säga att vi människor dagligen berörs av någon av kommunens verksamheter. Vi har kanske barn i förskolan, i skolan eller gamla föräldrar inom äldreomsorgen. Ska vi bygga garage eller dra in avlopp i sommarstugan så är det kommunen vi vänder oss till. Våra gator och parker vårdas av kommunen. De ansvarsområden en kommun har idag skulle man kunna säga att en kommun också hade 1863. Det var då det blev lag på att Sverige skulle indelas i kommuner som kunde ta ut skatt av sina invånare. Därför finns i våra arkiv information om hur kommunerna genom åren skött sina olika uppgifter.

Sandvikens kommun bildades 1971 genom sammanläggning av Järbo, Ovansjö, Årsunda, och Österfärnebo kommuner samt Storviks köping och Sandvikens stad. De gamla arkiven finns förvarade i kommunarkivet och vi har kommunala handlingar från tiden omkring 1863 och framåt. Här finns handlingar från den tidens fattigvårds­styrelser, barnavårdsnämnder, byggnadsnämnder och skolstyrelser för att nämna några.

Bilden av vår utveckling skulle bli ganska ensidig om vi endast hade tillgång till uppgifter i de kommunala arkiven. Därför är vi stolta över att kommunarkivet förvaltar omkring 700 enskilda arkiv. Dessa tillhör eller har tillhört företag, föreningar, byar, gårdar och privatpersoner. Det allra största är Sandviks historiska arkiv som innehåller uppgifter om både samhällets och industrins utveckling från mitten av 1800-talet.

I kommunarkivet kan du också ta del av vår stora bildsamling som delvis är digitaliserad. Här finns också en ordnad pressklippsamling med artiklar från bland andra Sandvikens Tidning.

Arkiven ordnas och förtecknas samt förvaras i lämpliga arkivlokaler. Huvuddelen av handlingarna finns tillgängliga i kommunarkivet med undantag av de från de senaste åren som förvaras ute i verksamheterna. Läsare och mikrokort för släktforskning finns på biblioteket.
Släktforskning på biblioteket

Vill du besöka oss?

Kommunarkivets expedition ligger på plan 2 i stadshuset. Här finns plats för forskare och ett mindre referensbibliotek.

Öppet för besök, vardagar 08:30—11:30 eller enligt överenskommelse.

Inför besök och vid förfrågningar kontakta kommunarkivet via:
e-post: kommunarkivet@sandviken.se
eller 026-24 00 00

Välkommen!

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37
Postadress: Sandvikens kommun, Kommunarkivet, 811 80 Sandviken

Facebook

Sandvikens kommunarkiv finns också på Facebook, besök oss gärna där.
Sandvikens kommunarkivs Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personal

Bosse Hedblom, arkivarie
Theresia Nielsen, arkivarie