Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ta del av handlingar

De handlingar som finns i diariet kan man ta del av genom att ta kontakt med registratorn för respektive diarium. Det är alltid gratis att ta del av handlingen, men om man vill ha en kopia tar kommunen ut en avgift för detta. Om en myndighet av någon anledning inte lämnar ut en handling, till exempel för att den är sekretess­belagd, har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Genom de första bokstäverna i ärendets diarienummer kan du se vilket diarium som handlingen kommer ifrån och därigenom få vägledning vart du ska vända dig för att ta del av handlingen.
Exempel: Diarienummer KS2012/47 kommer från kommunstyrelsens diarium.

Kontaktpersoner/registratorer för de olika diarierna finns i nedanstående förteckning.

Kontaktpersoner/registratorer för kommunens diarier


NÄMND

REGISTRATOR

TELEFON

E-POST

AN

Arbetslivsnämnden

Torbjörn Kvist

026-241739

arbetslivsnamnden@sandviken.se

IFO

Individ- och familjeomsorgs­­nämnden

Karin Rhodin

026-241342

individ.familjeomsorg@sandviken.se

KN

Kultur- och fritidsnämnden

Raluca Ionescu-Gabor

026-241103

kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

KS

Kommunstyrelsen

Anna-Helena Birgersson Persson

026-240872

kommun@sandviken.se

KUN

Kunskapsnämnden

Karin Jankensgård

026-241849

kunskapsnamnd@sandviken.se

OMS

Omsorgsnämnden

Angelica Klang,
Karin Ekström

026-241337,240346

omsorgsnamnden@sandviken.se

VGS

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­nämnd

Eva Nordén

026-240000

vgs@sandviken.se


Vid begäran av en handling sker sekretessprövning av handlingen.

All behandling av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen.
Mer information om dataskyddsförordningen GDPR