Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Demokrati och medborgardialog

Du har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av Sandviken. Här får du också tips och råd om hur du kan framföra dina egna idéer och förslag till kommunen.

Gågatan i Sandviken

Lämna synpunkter på verksamhet

Om du har beröm, förslag eller klagomål angående vår verksamhet är du välkommen att lämna en synpunkt. Synpunkterna besvaras av en tjänsteman inom den verksamhet som berörs av din synpunkt.

Lämna en synpunkt

Tyck till om aktuella planer

När nya planer håller på att tas fram, ges ofta allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter genom en process som kallas samråd. Under samrådet kan människor ge sina åsikter och synpunkter på det nya förslaget. Information om pågående samråd kan hittas på startsidan för sandviken.se, kommunens officiella webbplats, samt i lokalpressen där det annonseras. Samråd kring detaljplaner med mera finns samlade på sidan:

Kommunens planarbete

Medborgarinitiativ

Om du bor i Sandvikens kommun har du möjlighet att lämna medborgarinitiativ. Det innebär att du kan påverka hur kommunen utvecklas.

Medborgarinitiativ

Kontaktuppgifter till politiska partier i kommunfullmäktige

Du kan kontakta våra förtroendevalda politiker för att ta reda på deras åsikter om ämnen som intresserar dig eller för att framföra dina egna åsikter och förslag om vad som bör göras i Sandvikens kommun.

Kontakta politiska partier i kommunfullmäktige

Kommunens anslagstavla

Här anslås bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.

Anslag och kungörelser

Kommunallag och Befogenhetslag

Sveriges kommuner styrs av kommunallagen och befogenhetslagen.

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befogenhetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.