Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Demokrati och medborgardialog

Var med och påverka hur Sandviken ska utvecklas. På denna sida kan du bl. a. ta del av kallelser, protokoll och handlingar samt kontakta de förtroendevalda. Här får du också tips på hur du kan framföra dina idéer till kommunen.

Gågatan i Sandviken

Lämna synpunkt på verksamhet

Vill du lämna beröm, förslag eller klagomål på vår verksamhet kan du lämna en synpunkt. Synpunkterna besvaras av den tjänsteman som ansvarar för verksamheten.

Lämna en synpunkt

Tyck till om aktuella planer

I samband med framtagande av nya planer går dessa ofta ut på samråd där allmänheten kan lämna synpunkter på det nya förslaget. Aktuella samråd annonseras på startsidan för sandviken.se och i lokalpressen. Samråd kring detaljplaner finns samlade på sidan:

Kommunens planarbete

Medborgarförslag

Alla som bor i Sandvikens kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag som sedan tas upp och beslutas i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag

Kontaktuppgifter till politiska partier i kommunfullmäktige

Fråga våra förtroendevalda politiker om deras åsikter i ämnen som intresserar dig eller berätta vad du vill ska göras i Sandvikens Kommun.

Kontakta politiska partier i kommunfullmäktige

Medborgarundersökning

Sandvikens kommun deltar i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningen

Kommunens anslagstavla

Här anslås bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.

Anslag och kungörelser

Kommunallag och Befogenhetslag

Sveriges kommuner styrs av kommunallagen och befogenhetslagen.

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befogenhetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.