Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet flyttas till kommunstyrelsen från och med 2024-01-01.

Rådens huvudsakliga roll ska vara att bidra med kunskap till de förtroendevalda, inför politiska beslut inom ramen för planeringsprocessen i Styrning och ledning i Sandvikens kommun. Ett utvecklingsarbete pågår för att ta fram rådens syfte, uppdrag, styrning, samverkansformer och sammanträden.

Länkar