Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nämnder och styrelser

En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden.

I Sandvikens kommun finns ett antal politiska nämnder med olika uppgifter och ansvarsområden. Här hittar du alla nämnder och kan enkelt ta kontakt med någon ledamot i frågor som intresserar dig.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet.
E-post: kommun@sandviken.se
Mer information om Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden

Ansvarsområde: Arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- samt integrationsfrågor.
E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se
Mer information om Arbetslivsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ansvarsområde: Individ- och familjeomsorg.
E-post: individ.familjeomsorg@sandviken.se
Mer information om Individ- och familjeomsorgsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde: Kultur- och fritidsfrågor.
E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.se
Mer information om Kultur- och fritidsnämnden

Kunskapsnämnden

Ansvarsområde: Förskola, grundskola och gymnasieskola.
E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se  
Mer information om Kunskapsnämnden

Omsorgsnämnden

Ansvarsområde: Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.
E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se
Mer information om Omsorgsnämnden

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Ansvarsområde: Bygglov, planering och miljö- samt trafikfrågor.
E-post: vgs@sandviken.se
Mer information om Samhällsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland

Ansvarsområde: Utöva tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare.
E-post: overformyndaren@sandviken.se
Mer information om Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland

Valnämnden

Ansvarsområde: Ansvarar för de uppgifter som ligger på kommunen enligt vallagen och kommunallagen.
Mer information om Valnämnden

Styrelser för kommunala bolag och kommunalförbund

Kommunala bolag och kommunalförbund

Relaterade sidor

Kalendarium för sammanträden
Reglementen för de olika nämnderna