Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för vad som anförtrotts annan nämnd. Uppgifterna omfattar bl.a. individ- och familje­omsorg, såsom psykosociala insatser för vuxna, barn och ungdomar samt familjearbete, ekonomiskt bistånd, drogförebyggande arbete, familjerättslig rådgivnings- och utredningsverksamhet samt familjerådgivning.

Nämnden svarar för tillståndsgivning och uppföljning enligt alkohollagen och lagstiftningen om anordnande av automatspel.

Nämnden ansvarar för kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde, som utövas av enskild huvudman eller på kommunens uppdrag.

Kontaktinformation

E-post: individ.familjeomsorg@sandviken.se

Ledamöter i nämnden