Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet såsom kulturskola, bibliotek, museer, kommunens konstsamling, föreningsstöd, idrotts och friluftsliv, ungdomsgårdar, kommungemensamma aktiviteter vid skollov samt verksamheten vid kommungemensamma anläggningar för idrott, friluftsliv och bad.

Till nämndens uppgifter hör vidare konsumentvägledning, sjötrafik, evenemang, kommunövergripande och sektorsövergripande ungdomsfrågor.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lotterilagen.

Kontaktinformation

E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Ledamöter i nämnden