Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Folkinitiativ och kommunal folkomröstning

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

En rådgivande folkomröstning kan hållas i en fråga som rör kommunens ansvarsområde. Ärende om att hålla folkomröstning får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Kommunala folkomröstningar regleras i 5 kap och 8 kap. kommunallagen samt i lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal folkomröstning 1985

Den 20 oktober 1985 genomfördes en omröstning om områdestillhörighet för Jäderfors. Möjlighet att rösta gavs till samtliga som var röstberättigade i kommunfullmäktigevalet inom valdistrikt Ovansjö 1.

Två röstalternativ gavs:

  • Alt 1: Jäderfors ska tillhöra kommunområdet Sandviken västra
  • Alt 2: Jäderfors ska tillhöra kommunområdet Ovansjö

Av 276 avgivna röster fick alternativ 1, Sandviken Västra, 211 röster och alternativ 2, Ovansjö, 65 röster. Totalt antal röstberättigade var 439 personer.
Protokoll m.m. från omröstningen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.