Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Folkinitiativ och kommunal folkomröstning

Folkinitiativ ger invånare i en kommun möjlighet att föreslå att en folkomröstning hålls om en specifik fråga eller ett förslag som rör kommunens verksamhet.

En rådgivande folkomröstning kan genomföras i en fråga som faller inom kommunens ansvarsområde.

Om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen lämnar in ett skriftligt initiativ till fullmäktige, kan ett ärende om att hålla en folkomröstning väckas. För att inleda denna process måste initiativet vara skriftligt och innehålla följande information: den specifika frågan som folkomröstningen ska handla om, initiativtagarnas namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer och adresser.

Kommunala folkomröstningar regleras i 5 kap och 8 kap. kommunallagen samt i lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.