Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige består av 51 folkvalda politiker.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten som äger rum Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Odengtatan 37. Läktare finns en trappa upp från stadshusets entré.

Kommunfullmäktiges möten direktsänds och spelas in så att du som inte finns på plats kan ta del av vad som diskuteras och beslutas. Inför varje möte finns ärendelista och handlingar tillgängliga hos Medborgarservice samt på sidan Kallelse till Kommunfullmäktige

Medborgarna väljer kommun­fullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska du dels ha fyllt 18 år senast på valdagen, dels uppfylla något av villkoren att du är

  • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Du som får rösta till kommunfullmäktige kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Mandatfördelning och partier

Kommunfullmäktige i Sandviken har 51 ledamöter och 30 ersättare. Mandatperioden påbörjas 15 oktober 2022 och pågår till 14 oktober 2026.


Parti

Mandat

Moderaterna (M)

10

Centerpartiet (C)

3

Liberalerna (L)

2

Kristdemokraterna (KD)

2

Socialdemokraterna (S)

17

Vänsterpartiet (V)

4

Miljöpartiet (MP)

1

Sverigedemokraterna (SD)

12


Ställ frågor på allmän­hetens frågestund

I samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden hålls en allmänhetens frågestund. En halvtimme anslås till frågestunden som ska ligga först under sammanträdestiden.

En fråga kan lämnas via skriftligen som brev, fax eller e-post och ska senast lämnas in tre arbetsdagar innan sammanträdet.

Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren behöver inte vara närvarande fysiskt men svaret lämnas enbart muntligt vid frågestunden.

Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.

Skicka din fråga till

E-post: kommun@sandviken.se
Brev: Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken

Lämna medborgarförslag

Alla som bor i Sandvikens kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Medborgarförslag

Kafé fullmäktige

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde arrangeras Kafé fullmäktige. Det är en tidsbestämd fikapaus mellan kl. 18.30-19.00 eller mellan kl. 15.00-15.30 om sammanträdet börjar tidigare. Vid Kafé fullmäktige är kommunmedborgare välkomna till Stadshusets entré för att fika och diskutera angelägna frågor tillsammans med ledamöter i Kommunfullmäktige.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver hur arbetet organiseras i kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat regler för hur motioner, medborgarförslag och frågor ska hanteras.

Kommunfullmäktiges arbetsordning