Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndag 10 juni 2024 kl 13:00.

Sammanträdet är offentligt och du som medborgare är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Antalet personer som får vistas på läktaren är begränsat till 30 varav 3 platser är reserverade för media.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige

Kafé Fullmäktige äger rum vid sammanträdets fikapaus ca kl. 14:30. Du som medborgare är då välkommen till plan 3 i Stadshuset för att fika och prata med fullmäktiges ledamöter.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Godkännande av dagordning

4.

Allmänhetens frågor

5.

Valärenden

6.

Slutredovisning av 2023 års färdigställda särskilt utvalda investeringar

7.

Kompetensförsörjningspolicy

8.

Vattentjänstplan, Sandvikens kommun

9.

Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer

10.

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid

11.

Befolkningsprognos 2024

12.

Budgetramar för 2025-2027, drift och investeringar

13.

Anmälan av motioner och interpellationer

14.

Svar på interpellation från Staffan Jönsson (SD) om övervakningskameror

15.

Ledamöternas frågor

16.

Handlingar för kännedom