Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndag 15 april 2024 kl 17:00.

Sammanträdet är offentligt och du som medborgare är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Antalet personer som får vistas på läktaren är begränsat till 30 varav 3 platser är reserverade för media.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige

Kafé Fullmäktige äger rum vid sammanträdets fikapaus ca kl. 18:30. Du som medborgare är då välkommen till plan 3 i Stadshuset för att fika och prata med fullmäktiges ledamöter.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Information om befolkningsutvecklingen i Sandvikens kommun

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av dagordning

5.

Allmänhetens frågor

6.

Valärenden

7.

Svar på medborgarförslag om att omvandla Sandbacka Science Park till en skola för elever i årskurs 6-9 eller 7-9

8.

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska införa en föreskrift som skyddar mot mot plötsliga och hastiga beslut angående omlokalisering eller avveckling av skolor

9.

Svar på medborgarförslag om att bygga rondell vid korsningen Göransson Arena, Sätragatan och Årsundavägen

10.

Ekonomiska styrprinciper

11.

Föreskrift om rengöring (sotning) och föreskrift om avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

12.

Policy för IT- och informationssäkerhet

13.

Justering av 2024 års investeringsplan, våren

14.

Justering av 2024 års exploateringsplan, våren

15.

Anmälan av motioner och interpellationer

16.

Begäran om förlängd svarstid på motion från (M), (SD) och (KD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Sandvikens kommun

17.

Svar på motion från (MP) om kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet för ledamöter i kommunens nämnder och bolag

18.

Ledamöternas frågor

19.

Handlingar för kännedom