Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndag 20 mars 2023 kl 17:00.

Sammanträdet är offentligt och du som medborgare är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Välkommen till Kafé Fullmäktige

Välkommen till Kafé Fullmäktige ca kl. 18:30 i Stadshusets foajé. Där har du möjlighet att fika och få en pratstund med fullmäktiges ledamöter.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Information: Planprogram Kvarteret Trumpeten

2.

Information: Problematisk skolfrånvaro och arbetet för att öka skolnärvaron

3.

Upprop

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av dagordning

6.

Allmänhetens frågor

7.

Valärenden

8.

Svar på medborgarförslag om parkeringar vid Karlavägen

9.

Svar på medborgarförslag om uppdatering och utbyggnad av Stadsparken

10.

Svar på medborgarförslag om gångfartsområde mellan skolbyggnaderna på Bessemerskolan

11.

Svar på medborgarförslag om möjlighet till slamtömning av båttoaletter i Storsjön

12.

Justering av uppföljningsprocessen i styrning och ledning

13.

Interpellation från Jonny Bratberg (M) om näringslivskonsekvensanalys

14.

Interpellation från Jonny Bratberg (M) om konkurrensutredning

15.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

16.

Ledamöternas frågor

17.

Handlingar för kännedom