Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sammanträdesdagar 2023

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


20

20

17

15

1218

16

13

11

Kommunstyrelsen

31

28

28

25

23

20


29

26

24

21

?

Kommunstyrelsens utskott

17

14

14

11

9

7


15

12

10

7

?

Arbetslivsnämnden

25

22

22

19

17

14


23

20

18

15

13

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

24

21

21

18

16

13


22

19

17

14

12

Kultur- och fritidsnämnden

25

22

22

19

17

14


23

20

18

15

13

Kunskapsnämnden

24

22

21

18

16

13


22

19

17

14

12

Omsorgsnämnden

25

22

22

19

17

14


23

20

18

15

13

Individ- och familjeomsorgsnämnden

24

22

21

18

16

13


22

19

17

14

12

Överförmyndarnämnden

24

21

21

18

16

13


22

19

17

14

12

Valnämnden28


24


21