Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sammanträdesdagar 2024

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


19

18

15

13

1016

14

11

9

Kommunstyrelsen

30

27

26

23

21

18


27

24

22

19

17

Kommunstyrelsens utskott

16

13

12

9

7

4


13

10

8

5

3

Arbetslivsnämnden

24

21

20

17

15

12


21

18

16

13

11

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

23

20

19

16

14

11


20

17

15

12

10

Kultur- och fritidsnämnden

24

21

20

17

15

13


21

18

16

13

11

Kunskapsnämnden

23

20

19

16

14

11


20

17

15

12

10

Omsorgsnämnden

24

21

20

17

15

12


21

18

16

13

11

Individ- och familjeomsorgsnämnden

23

20

19

16

14

11


20

17

15

12

10

Överförmyndarnämnden

23

20

19

16

14

11


20

17

15

12

10

Valnämnden


78

123