Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Överförmyndarnämnden västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden är gemensam nämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo,
kommuner. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Sandvikens kommuns organisation.
Sandvikens kommun är arbetsgivare för all personal i förvaltningen.

Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelser i föräldrabalken och annan lagstiftning för överförmyndare

Nämnden har också ansvar för ärenden som enligt lagstiftning om god man för ensamkommande barn ska hanteras av överförmyndare.

Överförmyndarnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Ett problem har uppstått med att visa innehåll i förtroendemannaregistret.

Prova att uppdatera sidan för att se om innehållet kan visas.

Felsökning pågår och vi hoppas att felet kommer att vara avhjälpt snart.