Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Överförmyndarnämnden västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden är gemensam nämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo,
kommuner. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Sandvikens kommuns organisation.
Sandvikens kommun är arbetsgivare för all personal i förvaltningen.

Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Nämnden har också det ansvar för ärenden som enligt lag om god man
för ensamkommande barn stadgas för överförmyndaren.

Läs mer om God man, förvaltare och förmyndare

Reglementen för de olika nämnderna

 

Ledamöter i Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
Mandatperiod
Sekreterare: Melissa Nilsson Özel
Namn Parti Ort Uppdrag
Allan Lundström   M   Järbo   Ledamot
Carina Halfvars   V   Hofors   Ledamot
Cecilia Davik   S   Storvik   Ledamot
Gunilla Gillström   S   Sandviken   Ordförande
Tord Horn   S   Lingbo   Vice ordförande

Maj Johansson   S   Järbo   Ersättare
Tiina Kauppi   S   Hofors   Ersättare
Tommy Stigenberg   C   Ockelbo   Ersättare