Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Verksamheten omfattar förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, anpassad skola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Nämnden svarar för kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde som utövas av fristående huvudman eller på kommunens uppdrag.

Kontaktinformation

E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se

Ledamöter i nämnden