Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden har ansvaret för att utföra de uppgifter som skollagen kräver av kommunen. Det innebär bland annat att nämnden ska se till att det finns goda förutsättningar för lärande och utveckling i den pedagogiska verksamheten, som omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.

Nämnden ska också utöva tillsyn över de fristående verksamheter som bedriver förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Dessutom ska nämnden ordna med skolskjuts för de elever som har rätt till det.

I Kunskapsnämndens uppgifter ingår även att bevaka skolplikten för samtliga elever som är folkbokförda i kommunen, arkivera betyg från fristående skolor inom kommunens geografiska område, samt att samverka med fristående skolor.

Kunskapsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontaktinformation

E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se