Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kunskapsförvaltningen

Kunskapsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, anpassad skola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun. Mer information om de olika skolformerna och skolorna i Sandviken finns under rubriken Utbildning & förskola.

Förvaltningschef: Minna Holmqvist

Besöksadress: Sätragatan 66, Sandviken
Postadress: 811 80 SANDVIKEN
Tel 026 - 24 00 00
E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se

Obokade besökare hänvisas i första hand till telefon- och mailkontakt med Medborgarservice.

Medborgarservice telefon 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se

Behöver du besöka Medborgarservice är besöksadressen: Stadshuset, Odengatan 37. Brevinkast för post finns vid huvudentrén mot Odengatan.

Ansvarig nämnd

Kunskapsnämnden

Personal Kunskapskontoret

Skolchef

Minna Holmqvist, 026-24 04 12
E-post: minna.holmqvist@edu.sandviken.se

Verksamhetschef alla skolformer

Birgitta Orrebo, 026-24 14 64
E-post: birgitta.orrebo@edu.sandviken.se

Biträdande förvaltningschef

Eva Simonsson, 026-24 24 11
E-post: eva.simonsson@edu.sandviken.se

Chef Elevhälsan

Catharina Högström, 026-24 18 92
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se

Medarbetare på Kunskapskontoret

Britt-Marie Stålnacke, Administratör
E-post: britt-marie.stalnacke@edu.sandviken.se
Inglis Wåhlberg, Administratör
E-post: inglis.wahlberg@edu.sandviken.se
Ann-Marie Mannkvist, Administratör
E-post: ann-marie.mannkvist@edu.sandviken.se


Karin Jankensgård, Nämndsekreterare
E-post: karin.jankensgard@edu.sandviken.se
Anders Johansson, Utredare skoljuridiska frågor
E-post: anders.johansson@edu.sandviken.se

Lena Lundgren, HR-strateg
E-post: lena.lundgren@edu.sandviken.se
Eva Ceder, HR-konsult
E-post: eva.ceder@edu.sandviken.se
Sofia Olsson, HR-konsult
E-post: sofia.olsson@edu.sandviken.se

Jane Sandberg, Förvaltningsekonom
E-post: jane.sandberg@edu.sandviken.se
Anna Wikman, Förvaltningsekonom
E-post: anna.wikman@edu.sandviken.se
Sofia Hammarberg, Förvaltningsekonom
E-post: sofia.hammarberg@edu.sandviken.se
Jonas Broström, Förvaltningsekonom
E-post: jonas.brostrom@edu.sandviken.se

Lena Eriksson, IT-samordnare
E-post: lena.eriksson@edu.sandviken.se

Rebecca Larsson, Placeringshandläggare förskola
E-post: rebecca.larsson@edu.sandviken.se
Katarina Bergström, Placeringshandläggare förskola
E-post: katarina.a.bergstrom@edu.sandviken.se

Anna Hammarlund, Administratör förskola
E-post: anna.hammarlund@edu.sandviken.se
Elisabeth Sköld, Administratör förskola
E-post: elisabeth.skold@edu.sandviken.se

Veronica Östman, NTA-samordnare
E-post: veronica.ostman@edu.sandviken.se

Fredrik Gottby, Verksamhetsutvecklare
E-post: fredrik.gottby@edu.sandviken.se
Johan Larsson, Verksamhetsutvecklare
E-post: johan.a.larsson@edu.sandviken.se
Annika Lundberg, Verksamhetsutvecklare
E-post: annika.lundberg@edu.sandviken.se
Kristina Johansson, Verksamhetsutvecklare NGL
E-post: kristina.johansson@edu.sandviken.se