Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Viktor Magnussons stipendiefond

Stipendiet kan tilldelas den som avlagt student- eller gymnasieexamen vid Bessemerskolan och som påbörjat sin utbildning till civilingenjör (>270 p) vid teknisk högskola eller annan högre teknisk läroanstalt med gymnasieskolans NA- eller TE-program som grund. Företräde ges åt den elev som utbildar sig på den maskintekniska linjen.

Enligt bestämmelserna kan stipendiat få stipendiet högst fyra gånger.

Gruppering av sökande

Utifrån donators riktlinjer i stipendiefonden indelas för närvarande de sökandena i 4 grupper.

Grupp 1: Studerande, med student- eller gymnasieexamen vid Bessemerskolan år 2024 eller tidigare stipendiat, och som nu studerar till civilingenjör på linjen för:

  • Maskinteknik
  • Materialdesign
  • Teknisk fysik med materialvetenskap.

Grupp 2: Som Grupp 1, men med avlagd student- eller gymnasieexamen år 2023 eller tidigare.

Grupp 3A: Övriga sökanden, som studerar till civilingenjör, med annan studieinriktning än Grupp 1.

Grupp 3B: Övriga sökanden, som studerar vid eftergymnasial utbildning.

Om totalt tillgängligt stipendiebelopp så tillåter, ska minsta utbetalda stipendiebelopp vara 2/3 av ett basbelopp. Antalet stipendiater beror på tillgängligt stipendiebelopp samt antalet sökande inom respektive grupp, vilket kan medföra att en sökande i t.ex. Grupp 3A får stipendiet ett år men inte kommande år.

Stipendiekommittén föreslår inför varje utdelningstillfälle antal stipendier och stipendiebelopp till kunskapsnämnden för beslut.

Ansökan

Ansökan görs via självservice och senast den 31 oktober 2024.

  • Till ansökan bifogas bevittnad kopia av avgångsbetyg från Bessemerskolan samt registreringsintyg och intyg på minst 2 månaders aktiva heltidsstudier vid teknisk högskola, företrädesvis vid maskinteknisk linje.
    Var noga med att det framgår av intyget när de kurser som ska tillgodoräknas har lästs samt vilka poäng som är godkända.
  • Tidigare stipendiat ska bifoga aktuellt registreringsintyg samt intyg på tidigare läsårs studieresultat från högskolan, för att styrka att studierna bedrivs med minst den studietakt som krävs enligt CSN:s normer för att få studiemedel.
  • Ange även aktuellt telefonnummer och e-postadress.
  • Obs! Stipendiat, som i ansökan lämnat felaktiga uppgifter, blir automatiskt återbetalningsskyldig. 

Kunskapsnämnden fattar beslut senast sista november och stipendiebeloppet betalas ut vid årsskiftet till stipendiaterna.