Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samhällsplanering

Grundfrågan för samhällsplaneringen i Hofors, Ockelbo och Sandviken är hur marken i kommunerna ska användas. Var ska bostäder, skolor och infrastruktur ligga? Det handlar om hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras i orter och på landsbygden, samt värna om allmänna intressen som till exempel tillgång till naturområden och kulturbygd.