Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt. Kommunen ansvarar för service och utbyte av vattenmätare.
Mer information om det kommunala dricksvattnet finns på

Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.
Mer information om dricksvatten

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten.

Vattendirektivet

Vattendirektivet har kommit till för att skapa enhetliga regler inom EU för skydd av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Det handlar främst om att förbättra vattenrelaterat miljöarbete genom en gemensam lagstiftning för vatten.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län är utsedd till vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt (där Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun ingår), och driver arbetet med vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltning drivs i cykler om sex år. Under arbetets gång kartläggs, bedöms och klassificeras vattnen för att kunna fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå god vattenkvalitet. Som ett sista steg upprättas förvaltningsplaner för de åtgärder som ska genomföras.

I förvaltningsplanen framgår vilka åtgärder kommunen ska genomföra, t.ex. hur kommunen ska genomföra tillsyn för att minska utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp och avloppsreningsverk. Resultatet av utförda statusklassningar finns tillgängliga via databasen VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och används t.ex. inom kommunens planering samt vid tillståndsprövning, tillsyn och rådgivning.

Läs mer om vattendirektivet på Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.