Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och sparsamt. Vi lånar jorden och dess resurser av generationer och det är vårt gemensamma ansvar att lämna jorden vidare till våra barn så att även de kan leva ett gott liv. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för att ta sitt ansvar för miljö, klimat, biologisk mångfald, folkhälsa och tillgänglighet.

Hållbar utveckling brukar beskrivas som en fråga med tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner är beroende av och samverkar med varandra. Det går därför inte att, till exempel, ha en hållbar utveckling för den sociala dimensionen utan att samtidigt ta hänsyn till miljömässig och ekonomisk utveckling.

I arbetet med hållbar utveckling fokuserar vi därför på människors hälsa, välmående och jämställdhet. Vi tar hänsyn till att bevara resurser, människors kultur och identitet, bevarar och rehabiliterar vår natur och ekosystemen med målet att lämna vidare en hälsosam planet till framtida generationer.

Det här är vår miljö- och hållbarhetsenhet

På miljö- och hållbarhetsenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning jobbar vi med naturvårdsarbete, energi- och klimatrådgivning samt miljöstrategiskt arbete för Sandviken, Ockelbo och Hofors.

På enheten finns också inspektörer som arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Varje år driver vi också olika projekt som bidrar till hållbart beteende i kommunerna. Vårt övergripande mål är att kommunernas tillväxt ska klaras med social, ekologiskt, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Vi utvecklar ständigt verksamheten genom att vi bland annat utbildar personal, tar fram mål för en hållbar utveckling och söker pengar till olika hållbarhetsprojekt.

Lär dig att odla din egen mat

Vill du lära dig att odla grönsaker? Nu söker privatpersoner som är nyfikna på att lära sig mer om odling. Du får personlig coachning av en Odlings-PT för att lyckas med din hemmaodling oavsett om du är nybörjare eller har provat på att odla hemma tidigare. Tillsammans lär vi varandra att ta odla själva och ta kontrollen över vår mat!

Läs mer om projektet och hur du anmäler ditt intresse på Studiefrämjandets webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du lära andra att odla?

Om du är kunnig inom grönsaksodling och intresserad av att lära andra kan du anmäla intresse för att bli Odlings-PT. Just nu har vi alla frivilliga som behövs, men du kan anmäla intresse för framtida behov på magnus.pamp@studieframjandet.se

Fördelarna med att odla sin egen mat

Nu startar ett spännande odlingsprojekt där du lär dig eller andra att odla sin mat. Med projektet Odlings-PT vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom ökad odling. Nu ger vi dig möjligheten att ta makten över din mat genom att lära dig att odla hemma.

Målet med projektet Odlings-PT är att öka odlingen lokalt i Sandviken, Hofors och Ockelbo genom att odla på redan upptagen mark, som till exempel villatomter och privata trädgårdar. Genom att odla själva;

skapar vi tillsammans en större tillgänglighet av lokalodlade grönsaker
vi minskar klimatpåverkan från transporter och vi blir mindre beroende av importerade varor.

Om projektet

Projektet är initierat av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, och finansieras av Leader Gästrikebygden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och drivs av Studiefrämjandet.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden.

Kontakta oss om hållbarhet!

Har du tankar eller funderingar kring miljöstrategiskt arbete är du välkommen att kontakta miljöstrategerna på vgs.hallbarhet@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.