Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Samverkan och nätverk

Vi samarbeten med andra aktörer så att vi tillsammans kan nå nationella och internationella miljömål.

Klimatkommunernas

Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. Genom att lära av varandra och tillsammans ta fram nya lösningar är Sandvikens kommun med och ökar takten i klimatomställningen. Tillsammans blir också rösten starkare för att påtala kommunernas roll i den nationella klimatpolitiken.

Sandvikens kommun är medlem i Klimatkommunerna. Länk till annan webbplats.

Ekokommuners

Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart Sverige. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. De vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte.

Ockelbo kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner. Länk till annan webbplats.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta sker bland annat genom Transportbilsutmaningen och Tjänstebilsutmaningen.

Transportbilsutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Sandvikens och Ockelbo kommuner har antagit Transportutmaningen Länk till annan webbplats. och målet är att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Tjänstebilsutmaningen

Om företag och organisationer väljer miljöbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt. Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar. Sandvikens kommun är med och har antagit Tjänstebilsutmaningen Länk till annan webbplats..

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.