Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två skilda moment: sotning och brandskyddskontroll. Dessa två moment genomförs vanligtvis vid två olika tillfällen. Det är Gästrike Räddningstjänst som ansvarar för dessa moment genom "Lagen om skydd mot olyckor".

På Gästrike Räddningstjänst webbplats finns kontaktuppgifter om du har frågor kring sotning och brandskyddskontroll. Där finns också information om vilket företag som är upphandlat för att utföra sotning i vår kommun.

Sotning och brandskyddskontroll - gastrikeraddningstjanst.se Länk till annan webbplats.

Du måste alltid göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan du installerar eller ändrar en eldstad, rökkanal, braskamin, kakelugn, öppen spis, kassett eller insats. Bygglov och anmälan av byggåtgärder Öppnas i nytt fönster..

Tillstånd för privatpersoner för egensotning - att sota själv

Enligt "Lagen om skydd mot olyckor" har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett betryggande sätt, ur brandskyddssynpunkt.

Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos Gästrike Räddningstjänst. Information och ansökningsblankett finns på länken nedan till Gästrike räddningstjänst.

Gästrike räddningstjänst - ansökan om egensotning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för sotning och brandskyddskontroll.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll - Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information: