Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotningsverksamheten är uppdelad i två skilda moment: sotning och brandskyddskontroll. Dessa två moment genomförs vanligtvis vid två olika tillfällen.

Gästrike Räddningstjänst ansvarar genom "Lagen om skydd mot olyckor" för brandskyddskontroll och sotning i Sandviken.

På Gästrike Räddningstjänst webbplats finns kontaktuppgifter om du har frågor kring sotning samt uppgifter om vilket företag som är upphandlat för att utföra sotning i vår kommun.
Gästrike räddningstjänst, sotning- och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En anmälan måste alltid göras till samhällsbyggnadsnämnden innan du installerar eller ändrar en eldstad, rökkanal, braskamin, kakelugn, öppen spis, kassett eller insats. Läs mer om detta på sidan Bygglov och anmälan av byggåtgärder Öppnas i nytt fönster..

Tillstånd för privatpersoner för egensotning - att sota själv

Enligt "Lag om skydd mot olyckor", har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.
Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos Gästrike Räddningstjänst. Information och ansökningsblankett finns på länken nedan till Gästrike räddningstjänst.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för sotning och brandskyddskontroll som kommer att gälla från och med 1 april 2023.
Taxor för sotning och brandskyddskontroll Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information: