Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Djur och natur

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård. Naturen är en viktig resurs för oss alla och vi behöver bevara den biologiska mångfalden genom att skydda naturresurserna och miljön

Djurskydd

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för djurskyddskontroll och foderkontroll. Om du ser att djur far illa kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utfärdar även olika typer av tillstånd för djurhållning. Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om djur och djurhållning finns även på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljötillsyn för lantbruk

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Det innebär kontroller och bedömningar av lantbruksverksamheten för att  säkerställa att miljöbalkens regler följs och därmed begränsa negativ påverkan på miljön.
Mer information om att driva verksamhet med djur

Naturvård

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är ansvarig för naturvårdsfrågor i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Huvudmålet för kommunerna är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda naturresurserna och miljön. 
Mer information om Naturvård

Störande vilda djur och fåglar

Det är svårt att ge ett entydigt svar på vem man ska kontakta om ärenden där djur orsakar en störning. Det beror mycket på var störningen sker, vilken typ av djur det handlar om och vilken typ av störning det rör sig om.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.