Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Störande fåglar

Fågellivet brukar vara mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Kommunen får en del klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Det är viktigt att alla hjälps åt för att långsiktigt minska problemet.

Förebyggande åtgärder:

  • Som fastighetsägare ska du se till att förhindra bobyggande och häckning på byggnader som i tak och i skorstenar. Du kan som fastighetsägare även vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Var noggrann med avfallshanteringen och se till att sopkärl har lock och är stängda.

Information till fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att problem inte uppstår på er fastighet. I första hand bör du förebygga att bon inte byggs på fastigheten. Många fåglar återvänder till samma plats som tidigare för att häcka. Undersök var tidigare bon har byggts och vidta åtgärder för att försvåra att nya bon byggs. I andra hand kan störande faktorer som ljud och rörelse vara effektiv.

Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Många fåglar är fredade i delar av eller hela landet under olika säsonger på året. Besök Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om den aktuella fågeln. Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polisen att få avlossa skott.

Allt vilt ska anses fredat. Därför krävs tillstånd enligt jaktlagstiftningen om jakt ska bedrivas. Mer effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostads­området.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett klagomål på störning från fåglar bedömer att det finns en risk för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken kan du som fastighetsägare bli förelagd att vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av eller undanröja risken för människors hälsa. Samhällsbyggnads­förvaltningen tar då ut en avgift för det handläggningsarbete som läggs ner på ärendet i form av telefonsamtal, inspektioner, skrivelser m.m.

Information till boende

Om du upplever att du blir störd bör du som boende i första hand vända dig till fastighetsägare eller förvaltare med klagomålet. Fastighetsägaren ansvarar för att problem inte uppkommer för de boende.

Tänk på att inte uppmuntra fåglarna att vilja bosätta sig runt ert boende. Mata därför inte fåglarna från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten.

Om det är aggressiva måsar som orsakar besvären på grund av att de har ungar kan det vara bra att tänka på att det varar under en ganska kort tid, problemen är ofta över inom ett par veckor.

Anmäl störningar av fåglar

Vid stora problem där fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du kontakta Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning genom att skicka in en anmälan om störning eller kontakta Medborgarservice på telefonnummer 026‑24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.